Dotacje są opodatkowane jak czynności, których dotyczą

Data: 17-11-2015 r.

Samo otrzymanie dotacji nie stanowi żadnej czynności ani też zdarzenia opodatkowanego. Dotacje podlegają bowiem opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane.

Jeśli dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze są przekazywane w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług, wówczas istnieje bezpośredni związek między otrzymaną dopłatą a dostawą towarów lub świadczeniem usług i ich ceną. W takim przypadku stanowi ona obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że jeżeli organizacja pozarządowa otrzyma dotację, która ma bezpośredni związek z konkretną dostawą lub usługą i wpływa na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług, dotacja taka stanowi obok ceny jednoznacznie uzupełniający ją element podstawy opodatkowania. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dotacją przedmiotową, która podlega opodatkowaniu VAT. Skutkuje to m.in. tym, że dotacje opodatkowane są według takiej stawki jak czynności, których dotyczą.

Jeżeli jednak fundacja otrzyma dotację (subwencję lub dopłatę o podobnym charakterze) na np. tzw. koszty ogólne działalności podatnika, wpływ takiej dotacji na cenę towaru lub usługi, jeśli zostanie stwierdzony, będzie wyłącznie pośredni. Taka dotacja (subwencja lub dopłata) nie jest związana z konkretną dostawą lub usługą i nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. A zatem dotacje podmiotowe lub przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, które nie są uzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie zwiększają podstawy opodatkowania z tytułu VAT, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38063 )
Array ( [docId] => 38063 )