Nie wszystkie wydatki w projekcie są kwalifikowalne

Data: 17-11-2015 r.

Wydatki kwalifikowalne to takie, które są niezbędne do realizacji projektu, a ponadto mają bezpośredni związek z wytyczonymi celami. Ich prawidłowa kwalifikacja i ewidencja księgowa pozwala prawidłowo rozliczyć koszty projektu i uniknąć zwrotu błędnie zakwalifikowanych kosztów, a nawet całej dotacji.

Realizując projekt trzeba pamiętać, że kosztami kwalifikowanymi są zarówno środki otrzymane, jak i własne, którymi będzie sfinansowane przedsięwzięcie.

Koszty można uznać za kwalifikowane, jeśli są:

  • bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,

  • uwzględnione w budżecie projektu,

  • poniesione w czasie realizacji zadania (okresie objętym umową),

  • poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej

  • zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawowe koszty kwalifikowalne

Rodzaj kosztu

Przykład

administracyjne

  • koszty osobowe administracji i obsługi projektu (np.: koszty obsługi administracyjno-biurowej, koszty obsługi księgowej),

  • koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu (np. koszty opłat za telefon/faks, opłat pocztowych, czynszu, centralnego ogrzewania).

wynagrodzeń

również wynikające z faktur dokumentujących wykonanie umów zlecenia, umów o dzieło

związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu

koszty zużycia materiałów szkoleniowych, wynajmu sali)

zakupu środków trwałych

pod warunkiem, że są konieczne do realizacji zadania

podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu

jeśli służą realizacji projektu

związane z działaniami promocyjnymi projektu

koszty wykonania lub wydruku plakatów, ulotek, koszty ogłoszeń prasowych, koszty wykonania lub zakupu gadżetów promocyjnych

inne

niezbędne do realizacji projektu

Ewa Ostapowicz, specjalista w dziedzinie rachunkowości i finansów

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38059 )
Array ( [docId] => 38059 )