Wyrównanie strat organizacji pożytku publicznego

Data: 13-05-2022 r.

Wysokość kwot przekazywanych w ramach tzw. 1% dla OPP będzie niższa w 2023 r. Wynika to ze zmiany oprocentowania skali na 12%. Rząd szykuje wyrównanie utraconych wpływów. 

Sejm przyjął 12 maja nowelizację ustawy o podatku dochodowym i niektórych innych ustaw. Wszystko wskazuje na to, że od 1 lipca 2022 r. w Polsce będzie obowiązywała zmniejszona skala podatkowa - pierwszy próg to 12% przy zachowaniu kwoty wolnej na poziomie 30 tys. zł. Podatki będą więc co do zasady mniejsze. A co za tym idzie przekazywany organizacjom pożytku publicznego 1% także będzie mniejszą kwotą. 

Utracone na skutek nowelizacji Polskiego Ładu środki, mają zostać wyrównane. Nie wiemy jednak w jaki sposób. Trwają konsultacje, których celem jest wypracowanie optymalnego rozwiązania. 

Ważne: Wyrównania zostaną uruchomione w momencie w którym OPP faktycznie odczują mniejsze wpływy w związku ze zmianą prawa. 

Póki co, proponowany jest mechanizm zwrotów, który przewiduje dwa elementy. Jeden z nich odwołuje się do faktycznych wpływów w ubiegłych latach i na podstawie opracowanego algorytmu wylicza kwotę proporcjonalną do tych wpłat. Wyliczona kwota ma być indeksowana w zależności od aktualnej sytuacji.  Z kolei druga część dofinansowania ma przybrać formę otwartego konkursu ofert. Póki co nie znamy jeszcze założeń, mają być one dopiero wypracowane z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Znaczącą rolę w tych konsultacjach przewidziano dla Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Rozporządzenie o rekompensacie

Szczegóły związane z wyrównaniem środków mają być zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów. W konstruowaniu jego przepisów, poważną rolę odgrywać ma Przewodniczący Komitetu Pożytku. Wspólnie opracują oni zasady podziału środków między dwa elementy przewidzianego mechanizmu. Minimalny udział środków pochodzących z każdego elementu to 30%. Rozporządzenie nie może obniżyć tego limitu. Przygotowane przepisy mogą więc zakładać np. wyrównanie w 50% na podstawie algorytmu i w 50% na podstawie otwartego konkursu ofert, albo np. proporcje 70% do 30% itp. 

Z kolei same zasady konkursu ofert ma określić Rada Działalności Pożytku Publicznego po konsultacjach z organizacjami pożytku publicznego, uwzględniając także najmniejsze OPP. 

Wpływy dla OPP pochodzące z 1% będą porównywane na dzień 31 lipca. Przysługująca kwota wyrównania zostanie przekazana organizacjom pożytku publicznego do 15 września. 

Źródło:

Minister Finansów został upoważniony do wskazania organu odpowiedzialnego za koordynację zadań związanych z wypłatami wyrównania.
Informacja umieszczona na oficjalnym portalu Ministerstwa Finansów - portal gov.pl

Oprac. red. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41796 )
Array ( [docId] => 41796 )