Czy do usług związanych z budowlami należy stosować kod GTU_10 w JPK_VAT?

Kategoria: Prawo budowlane
Autor: Tomasz Krywan
Data: 27-02-2021 r.

Pytanie: Mam pytanie odnośnie kodu GTU 10 - dostawa budynków i budowli. Działalność jest sklasyfikowana jako 25.11.Z - konstrukcja metalowa i ich części jako przeważająca działalność (firma zajmuje się sprzedażą i wynajmem szalunków), faktury są wystawiane przykładowo na podpory stropowe, dźwigary drewniane sklejki szalunkowe, płyty metalowe, głowice, itp., ale też na wynajem szalunków na określony czas, po wpłacie kaucji. Czy do tego typu dostaw towarów i świadczenia usług trzeba używać kodów GTU_10 w nowym JPK_VAT?

Odpowiedź: Nie, we wskazanych przypadkach kod GTU_10 nie ma zastosowania.

Od 1 października 2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbowych od 01 do 13 dotyczących niektórych towarów i usług (zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13.

Jedną z grup towarów, dla których konieczne jest stosowanie oznaczeń liczbowych/GTU stanowią budynku, budowle i grunty. Dokumentowane fakturami dostawy wymienionych towarów powinny być w ewidencji VAT oznaczane oznaczeniem 10 (zob. § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług), zaś w nowym pliku JPK_VAT poprzez wpisanie wartości 1 w polu GTU_10.

Wskazane w treści pytania czynności nie stanowią jednak ani dostaw budynków, ani dostaw budowli, ani dostaw gruntów.

W konsekwencji – mimo, że dotyczą budynków lub budowli – nie ma potrzeby wykazywania tych czynności w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT z oznaczeniem GTU_10.

 

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41253 )
Array ( [docId] => 41253 )