Wszystkie artykuły

  Proces inwestycyjny 16.08.2012
  Od czego zależy cena energii elektrycznej na rynku hurtowym
  Cena energii elektrycznej podlega ciągłym mechanizmom popytu i podaży na rynku. Stąd konieczność wprowadzenia odpowiednich systemów transakcyjnych, które umożliwiają sprawny, przejrzysty, a jednocześnie bezpieczny obrót nośnikami energii. Tutaj podstawowe znaczenie na wprowadzony przez Towarową Giełdę Energii tzw. rynek dnia następnego. Jest to platforma obrotu uruchomiona w połowie ...

  Proces inwestycyjny 16.08.2012
  Kontrakty terminowe na dostawę energii elektrycznej
  Dzięki wprowadzonym przez Towarową Giełdę Energii kontraktom terminowym na dostawę energii elektrycznej, możliwe jest wyznaczenie cen nośników w dłuższym terminie. W przypadku transakcji dokonywanych na platformie TGE jest to nawet horyzont trzyletni, który pozwala przedsiębiorstwom elastycznie dopasować się do sytuacji rynkowej. Chodzi tutaj szczególnie o możliwość reagowania odnośnie ...

  Proces inwestycyjny 16.08.2012
  Ryzyko inwestycji w kontrakty na dostawę energii elektrycznej
  Rynek kontraktów terminowych na dostawę energii elektrycznej podlega istotnym czynnikom ryzyka, które wiążą się ze specyfiką inwestowania w tym segmencie. Dlatego tak ważne jest, aby inwestorzy mieli pełną świadomość podejmowanych działań i związanych z tym dosyć ryzykownych operacji finansowych. Pierwszym ważnym elementem jest tutaj ryzyko rynkowe, które wynika ze zmiany kursów, ...

  Proces inwestycyjny 16.08.2012
  Jak wygląda obrót prawami majątkowymi na rynku energii
  Obrót prawami majątkowymi wynikającymi z tzw. świadectw pochodzenia prowadzony jest przez Towarową Giełdę Energii. Jest to system, którego główne zadanie polega na wsparciu producentów działających na rynku źródeł odnawialnych (OZE) i kogeneracji, czyli procesu jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowniach.Dzięki wymianie handlowej ...

  Proces inwestycyjny 14.08.2012
  Czy warto zainwestować w ogniwa słoneczne
  Każdemu z nas marzy się energia elektryczna za darmo. Przy galopujących cenach za prąd, instalacja ogniw fotowoltaicznych wydaje się kuszącym rozwiązaniem. Warto jednak poznać trochę dokładniej specyfikę pozyskiwania energii w ten sposób przed podjęciem decyzji o inwestycji.Czy w naszym kraju słońce świeci wystarczająco długo i wystarczająco mocno Polska nie jest krajem, w którym ...