Surowsze kary za błędy w dokumentacji medycznej

Kategoria: Kontrakty z NFZ
Data: 26-01-2016 r.

Nowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2016 r. zaostrzają zasady nakładania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar umownych na świadczeniodawców.

Obecnie naruszenia przepisów dotyczących m.in. prowadzenia dokumentacji medycznej, czy prowadzenia list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej, według nowych uregulowań nie muszą już być rażące, aby NFZ nałożył karę umowną.

 

Co jeszcze zmieniły nowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i jakie obszary najczęściej kontroluje NFZ? 

Prowadzone kontrole dokumentacji medycznej mają istotne znaczenie. Kluczowym zadaniem funduszu jest bowiem weryfikacja zasadności wypłaconego wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne pochodzące ze środków publicznych. Zgodnie z zawartymi umowami Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia opieki zdrowotnej rzeczywiście wykonane na rzecz konkretnych pacjentów.

W związku z tym jedną z najistotniejszych kwestii z punktu widzenia świadczeniodawcy jest rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej, odzwierciedlające rzeczywiste wykonanie świadczeń zdrowotnych wykazywanych w sprawozdaniach rozliczeniowych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Brak udokumentowania świadczeń skutkuje żądaniem zwrotu nienależnie przekazanych środków za świadczenia, za które fundusz zapłacił, a które nieodnotowane w dokumentacji medycznej uznawane są w rzeczywistości za niewykonane. Przy okazji analizowana jest dokumentacja medyczna pod względem jej zgodności z przepisami.

Coraz częściej zdarzają się kontrole prowadzenia list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej. Podstawę prawną takiej kontroli stanowi od 1 stycznia 2015 r. art. 23 ust. 7 ustawy o świadczeniach, zgodnie z którym w przypadku uzasadnionego podejrzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przez świadczeniodawcę obowiązków związanych z prowadzeniem list oczekujących na świadczenia, dyrektor oddziału wojewódzkiego funduszu przeprowadza kontrolę u tego świadczeniodawcy.

Skutkiem nieprawidłowości wynikających z nieprowadzenia list oczekujących oraz nieprzekazywania w terminie oraz zgodnie ze stanem faktycznym danych dotyczących list oczekujących i informacji o pierwszym wolnym terminie może być nałożenie kary umownej.

Agnieszka Pietraszewska-Macheta, radca prawny, autorka magazynu „Zarządzanie placówką medyczną”

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38445 )
Array ( [docId] => 38445 )