Szpitale muszą codziennie weryfikować ubezpieczenie zdrowotne

Kategoria: Kontrakty z NFZ
Data: 09-04-2013 r.

Tylko weryfikowanie w systemie eWUŚ w każdym dniu leczenia, czy pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne, zagwarantuje szpitalom zapłatę za usługi przez NFZ w przypadku, gdyby nie miał on uprawnień do świadczeń.

Zgodnie z NFZ, jeżeli pacjent jest hospitalizowany, szpital powinien przeprowadzać weryfikację w systemie eWUŚ w każdym dniu leczenia. Najlepiej skorzystać z opcji automatycznej, codziennej weryfikacji, którą zaleca NFZ.

Jeżeli weryfikacja w eWUŚ nie jest możliwa, pacjent może złożyć stosowne oświadczenie. Wtedy wystarczające jest złożenie dokumentu w pierwszym dniu hospitalizacji.

W przypadku braku uprawnień pacjenta w dniach objętych rehabilitacją, brak codziennej weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego może spowodować odmowę zapłaty za wykonane usługi przez NFZ.

Weryfikacja ubezpieczenia zdrowotnego

System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniodawców wszedł w życie 1 stycznia 2013 r. Dzięki niemu świadczeniodawca ma możliwość weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie numeru PESEL. W związku z tym pacjent nie musi przedstawiać dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne.

W podmiotach, gdzie zalecany system eWUŚ jeszcze nie funkcjonuje, pacjenci dalej będą musieli potwierdzać swoje uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.

Dopiero po ustaleniu tożsamości pacjenta, świadczeniodawca powinien zweryfikować jego uprawnienia.

 

Zgodnie z wytycznymi NFZ weryfikacja w systemie eWUŚ powinna nastąpić w dniu faktycznego udzielenia pacjentowi danego świadczenia. Pacjent, który ma do nich prawo na podstawie unijnych przepisów, nie wymaga weryfikacji w systemie.

W takim przypadku pacjent powinien okazać jeden z dokumentów:

  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
  • Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ,
  • Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • formularz E112/S2/S3,
  • formularz E123/DA1.

Świadczeniodawca musi pamiętać o wykonaniu kopii dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA i dołączeniu jej do dokumentacji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE. L.2004.166.1 ze zm.),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE.L.2009.284.1 ze zm.).

Paulina Wójcik-Lulka, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29777 )
Array ( [docId] => 29777 )