Błąd w akcie nadania prostuje się w formie postanowienia

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 02-08-2017 r.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nie może zawierać błędów, jednak czasami mimo dokładnego sprawdzenia dokumentu zdarzają się pomyłki. W takiej sytuacji konieczne jest sprostowanie, którego dokonuje organ wydający decyzję o nadaniu kolejnego stopnia awansu. Sprawdź, w jaki sposób poprawiać błędy w dokumentacji dotyczącej awansu.

Postępowanie w sprawie awansu zawodowego jest postępowaniem administracyjnym, zatem w razie stwierdzenia, że w dokumencie znalazł się błędny zapis, należy zastosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Sprostowanie błędu – w drodze postanowienia

Błąd w akcie nadania stopnia awansu zawodowego należy sprostować w drodze postanowienia – jest to jedyny możliwy sposób dokonania korekty treści tego dokumentu. W takiej sytuacji nie można bowiem wydać nauczycielowi nowego aktu awansu.

ZAPAMIĘTAJ!

Karta Nauczyciela przewiduje wydanie nowego aktu awansu tylko w przypadku uzyskania przez nauczyciela w trakcie pracy zawodowej wyższego poziomu wykształcenia niż określony w akcie. 

Sprostowania dokonuje dyrektor przedszkola lub szkoły

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w wydanych przez dyrektora przedszkola lub szkoły decyzjach dokonuje się z urzędu lub na żądanie strony w drodze postanowienia.

W związku z koniecznością dokonania sprostowania w akcie nadania stopnia awansu zawodowego zainteresowany nauczyciel powinien zwrócić się do dyrektora przedszkola, który wydał akt awansu z błędem, z wnioskiem o sprostowanie wymienionego aktu. Nie ma znaczenia, kto aktualnie, z imienia i nazwiska, zajmuje to stanowisko.

Przykład:

Przedłożony przez nauczyciela akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zawiera błędne informacje (niewłaściwa data urodzenia nauczyciela). Nauczyciel nie pracuje już w przedszkolu, w którym uzyskał ten stopień awansu. Kto powinien dokonać sprostowania dokumentu?

Błąd może zostać poprawiony wyłącznie przez organ, który wydał nauczycielowi akt nadania stopnia awansu zawodowego. Oznacza to, że nauczyciel musi zwrócić się o sprostowanie do dyrektora przedszkola, który wydał dokument zawierający błędną informację.

Po otrzymaniu wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły w formie postanowienia z aktualną datą wskazuje właściwy zapis, który powinien znaleźć się w akcie nadania awansu zawodowego nauczyciela. Postanowienie musi zawierać uzasadnienie wydania. Nauczyciel odtąd będzie się posługiwał dotychczasowym aktem awansu wraz z postanowieniem.

Leszek Zaleśny, członek zarządu OSKKO, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40583 )
Array ( [docId] => 40583 )