Błąd w akcie nadania prostuje się w formie postanowienia

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 02-08-2017 r.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nie może zawierać błędów, jednak czasami mimo dokładnego sprawdzenia dokumentu zdarzają się pomyłki. W takiej sytuacji konieczne jest sprostowanie, którego dokonuje organ wydający decyzję o nadaniu kolejnego stopnia awansu. Sprawdź, w jaki sposób poprawiać błędy w dokumentacji dotyczącej awansu.

Postępowanie w sprawie awansu zawodowego jest postępowaniem administracyjnym, zatem w razie stwierdzenia, że w dokumencie znalazł się błędny zapis, należy zastosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Sprostowanie błędu – w drodze postanowienia

Błąd w akcie nadania stopnia awansu zawodowego należy sprostować w drodze postanowienia – jest to jedyny możliwy sposób dokonania korekty treści tego dokumentu. W takiej sytuacji nie można bowiem wydać nauczycielowi nowego aktu awansu.

ZAPAMIĘTAJ!

Karta Nauczyciela przewiduje wydanie nowego aktu awansu tylko w przypadku uzyskania przez nauczyciela w trakcie pracy zawodowej wyższego poziomu wykształcenia niż określony w akcie. 

Sprostowania dokonuje dyrektor przedszkola lub szkoły

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w wydanych przez dyrektora przedszkola lub szkoły decyzjach dokonuje się z urzędu lub na żądanie strony w drodze postanowienia.

W związku z koniecznością dokonania sprostowania w akcie nadania stopnia awansu zawodowego zainteresowany nauczyciel powinien zwrócić się do dyrektora przedszkola, który wydał akt awansu z błędem, z wnioskiem o sprostowanie wymienionego aktu. Nie ma znaczenia, kto aktualnie, z imienia i nazwiska, zajmuje to stanowisko.

Przykład:

Przedłożony przez nauczyciela akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zawiera błędne informacje (niewłaściwa data urodzenia nauczyciela). Nauczyciel nie pracuje już w przedszkolu, w którym uzyskał ten stopień awansu. Kto powinien dokonać sprostowania dokumentu?

Błąd może zostać poprawiony wyłącznie przez organ, który wydał nauczycielowi akt nadania stopnia awansu zawodowego. Oznacza to, że nauczyciel musi zwrócić się o sprostowanie do dyrektora przedszkola, który wydał dokument zawierający błędną informację.

Po otrzymaniu wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły w formie postanowienia z aktualną datą wskazuje właściwy zapis, który powinien znaleźć się w akcie nadania awansu zawodowego nauczyciela. Postanowienie musi zawierać uzasadnienie wydania. Nauczyciel odtąd będzie się posługiwał dotychczasowym aktem awansu wraz z postanowieniem.

Leszek Zaleśny, członek zarządu OSKKO, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40583 )
Array ( [docId] => 40583 )

Array ( [docId] => 40583 )