Dyrektor szkoły będzie miał środki na tworzenie mniejszych klas

Data: 12-08-2013 r.

Nowości oświatowe, jakie wprowadzi nowelizowana ustawa o systemie oświaty sprawiają, że dyrektor szkoły powinien tworzyć mniejsze klasy dla uczniów rozpoczynających naukę. Resort edukacji zapewnia, że samorządy otrzymają potrzebne środki.

Subwencja oświatowa będzie uwzględniała koszty wynikające z konieczności ograniczenia liczby klas pierwszych szkół podstawowych. MEN zapewnia, że nowości oświatowe nie spowodują zwiększenia wydatków związanych z prowadzeniem szkół oraz deklaruje wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły podstawowe.

Dyrektor szkoły ograniczy liczebność klas


W projekcie zmian, jakim ma zostać poddana ustawa o systemie oświaty przewiduje się, że liczba dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej nie przekroczy dwudziestu pięciu uczniów. Takie klasy po raz pierwszy zostaną utworzone we wrześniu 2014 roku, a liczba uczniów w klasie będzie utrzymana do zakończenia pierwszego etapu edukacji w szkole podstawowej. Oznacza to, że w roku szkolnym 2016/2017 wszystkie klasy 1-3 mają liczyć nie więcej niż dwadzieścia pięć osób.

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty nie obciąży samorządów

Obawy związane z tym, jakie skutki pociągną za sobą nowości oświatowe wyraziły samorządy obawiające się, że tworzenie nowych oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych będzie generowało dodatkowe koszty. MEN uspokaja, że dyrektor szkoły będzie miał do dyspozycji środki potrzebne na dostosowanie warunków do zapisów w ustawie o systemie oświaty. Subwencja oświatowa będzie uwzględniała konieczność ograniczania liczebności klas, a środki na ten cel zostaną zaoszczędzone w wyniku zmniejszenia liczby nauczycieli i uczniów w szkołach. Jeżeli jednostki samorządu terytorialnego stwierdzą, że konieczne są dodatkowe środki, to mogą mieć pewność, że część oświatowa subwencji ogólnej uwzględni ich potrzeby.

Źródło:uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk nr 1495)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30158 )
Array ( [docId] => 30158 )