Dyrektor szkoły będzie miał środki na tworzenie mniejszych klas

Data: 12-08-2013 r.

Nowości oświatowe, jakie wprowadzi nowelizowana ustawa o systemie oświaty sprawiają, że dyrektor szkoły powinien tworzyć mniejsze klasy dla uczniów rozpoczynających naukę. Resort edukacji zapewnia, że samorządy otrzymają potrzebne środki.

Subwencja oświatowa będzie uwzględniała koszty wynikające z konieczności ograniczenia liczby klas pierwszych szkół podstawowych. MEN zapewnia, że nowości oświatowe nie spowodują zwiększenia wydatków związanych z prowadzeniem szkół oraz deklaruje wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły podstawowe.

Dyrektor szkoły ograniczy liczebność klas


W projekcie zmian, jakim ma zostać poddana ustawa o systemie oświaty przewiduje się, że liczba dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej nie przekroczy dwudziestu pięciu uczniów. Takie klasy po raz pierwszy zostaną utworzone we wrześniu 2014 roku, a liczba uczniów w klasie będzie utrzymana do zakończenia pierwszego etapu edukacji w szkole podstawowej. Oznacza to, że w roku szkolnym 2016/2017 wszystkie klasy 1-3 mają liczyć nie więcej niż dwadzieścia pięć osób.

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty nie obciąży samorządów

Obawy związane z tym, jakie skutki pociągną za sobą nowości oświatowe wyraziły samorządy obawiające się, że tworzenie nowych oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych będzie generowało dodatkowe koszty. MEN uspokaja, że dyrektor szkoły będzie miał do dyspozycji środki potrzebne na dostosowanie warunków do zapisów w ustawie o systemie oświaty. Subwencja oświatowa będzie uwzględniała konieczność ograniczania liczebności klas, a środki na ten cel zostaną zaoszczędzone w wyniku zmniejszenia liczby nauczycieli i uczniów w szkołach. Jeżeli jednostki samorządu terytorialnego stwierdzą, że konieczne są dodatkowe środki, to mogą mieć pewność, że część oświatowa subwencji ogólnej uwzględni ich potrzeby.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30158 )
Array ( [docId] => 30158 )

Array ( [docId] => 30158 )