Dyrektor ustala sposób prowadzenia obserwacji zajęć

Data: 02-02-2017 r.

Ideą wewnętrznego nadzoru pedagogicznego jest prowadzenie działań zgodnie z potrzebami szkoły. Jednocześnie nadzór ma charakter planowy, zatem obserwacje powinny być prowadzone zgodnie ze sposobem ustalonym przez dyrektora.

Obowiązki dyrektora związane z nadzorem

Dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru:

 

Wykonując te zadania, w szczególności ma obserwować prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły.

Sposoby prowadzenia obserwacji…

Przepisy nie ograniczają dyrektora w wyborze sposobu prowadzenia obserwacji, zatem określenie typu, formy, czasu trwania, liczby obserwacji, harmonogramu, sposobu dokumentowania itp. jest wyłączną kompetencją dyrektora. Dyrektor może wskazać w planie nadzoru pedagogicznego rodzaj zajęć i czynności wykonywanych przez nauczycieli, które zamierza obserwować.

Może także opracować procedurę prowadzenia obserwacji dostosowaną do potrzeb swojej placówki ‒ określić ogólne zasady i szczegółową organizację, np. osoby prowadzące obserwację, zajęcia/zagadnienia objęte obserwacją, narzędzia, sposób dokumentowania.

Ważne! Dyrektor powinien zapoznać nauczycieli z takim dokumentem.

… mogą być zmieniane

To, na ile plan/procedura będą elastyczne, zależy także od dyrektora, dlatego nauczyciel powinien być gotowy na obserwowanie każdej swojej lekcji. Dyrektor może przyjąć, że obserwacja wybranego problemu:

  • może być realizowana bez jakichkolwiek wcześniejszych ustaleń, bez aranżacji czegokolwiek,
  • może obejmować fragment zajęć, całe zajęcia lub grupę zajęć albo cały dzień w jednym oddziale,
  • może być realizowana na zajęciach prowadzonych przez tego samego nauczyciela, nauczycieli wybranych zajęć (np. godziny wychowawczej), na pierwszej godzinie lekcyjnej itp. lub wybrać inne założenia.
Wanda Pakulniewicz specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39991 )
Array ( [docId] => 39991 )