Jaki raport z ewaluacji jest „prawidłowy”?

Data: 04-04-2017 r.

Jaki raport jest „prawidłowy” to często zadawane pytanie podczas szkoleń dotyczących ewaluacji. Udzielenie na nie odpowiedzi nie jest proste, ponieważ standard pisania raportu z ewaluacji nie wynika z prawa, ale z metodologii badań pedagogicznych oraz dobrych praktyk.

Cechy dobrego raportu

Dyrektorzy, zapytani o to, jaki raport chcieliby przygotować dla swojej szkoły i co braliby pod uwagę wymienili następujące określenia:

 
  1. treściwy,
  2. konkretny,
  3. czytelny,
  4. z którego coś wynika
  5. przydatny.

Sprawdzając co kryje się pod tymi hasłami, oczekiwania dyrektorów należy odnieść do ogólnych standardów opracowania wyników badań mających swoje uzasadnienie w metodologii badań pedagogicznych oraz zaleceniach Polskiego Towarzystwa Ewaluacji.

Dowolna struktura raportu

Forma opracowania wyników badań ewaluacyjnych nie jest określona w prawie, dlatego dyrektor może samodzielnie lub z zespołem ewaluacyjnym, decydować o:

  1. strukturze tego dokumentu,
  2. jego obszerności i
  3. zawartości.

Posiłkując się różnymi opublikowanymi wskazówkami warto poszukać wewnętrznie, w szkole, własnego modelu przedstawienia wyników procesu ewaluacji wewnętrznej. Może to być tradycyjny raport, albo inne opracowanie w formie papierowej lub elektronicznej. Materiał ten, zwyczajowo nazywany raportem, nie jest celem, czasem całorocznych działań, ale wewnętrzszkolnym dokumentem ich przebiegu, otrzymanych wyników i pomysłu na przyszły rozwój.

Użyteczność badań

Najczęściej spotykane zalecenia dotyczące tworzenia raportu odnoszą się do przydatności zapisów dla badanej społeczności, co wpisuje się w zasadę użyteczności całego procesu rozpoczynając od wybrania przedmiotu ewaluacji zrozumiałego i związanego z codzienną pracą szkoły, aż po formę przedstawienia wniosków. Materiał do raportu w wersji maximum – zawierający komplet materiałów związanych z projektowaniem, zebrane wyniki i ostateczne podsumowanie, jest zbierany od momentu dyskusji nad przedmiotem ewaluacji. Można w uproszeniu powiedzieć, że dobry raport to taki, o którego jakość dbano od początku prowadzenia procesu ewaluacji.

dr Renata Stoczkowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40211 )
Array ( [docId] => 40211 )