Koncepcję rozwoju przedszkola można przygotować w dowolnej formie

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 07-03-2017 r.

Przepisy nie określają formy, w jakiej ma być określona koncepcja rozwoju przedszkola podczas ubiegania się o stanowisko dyrektora. Forma ta może być więc dowolna. Pamiętaj jednak, że jej niedołączenie do dokumentacji spowoduje odrzucenie kandydatury.

Jednym z dokumentów wymaganych od kandydatów na stanowisko dyrektora przedszkola lub placówki jest uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki.

 

Przepisy nie konkretyzują tego wymagania, pozostawiając ten element osobom ubiegającym się o stanowisko dyrektora. Z uwagi na swój charakter koncepcja ta powinna przybrać formę pisemną, gdyż stanowi element dokumentacji dostarczanej przez kandydatów.

Wskazówek można szukać w „starych” przepisach

Tworząc koncepcję można wykorzystać wymagania zawarte w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. Rozporządzenie to jest było aktem jednorazowym, które już nie obowiązuje i dotyczyło poprzedniego Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Wymagania opisują modelowy i pożądany obraz placówek edukacyjnych.

Koncepcja rozwoju placówki nie ma określonego wzoru. Jest to indywidualny dokument kandydata na stanowisko dyrektora. Można wzorować się w tym zakresie na wymaganiach wobec szkół i placówek zawartych w poprzednich przepisach dotyczących nadzoru pedagogicznego.

Brak koncepcji uniemożliwia dopuszczenie do postępowania konkursowego

Stwierdzenie przez komisję konkursową  braku któregoś z wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu, spowoduje podjęcie uchwały o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40093 )
Array ( [docId] => 40093 )