Konkurs na dyrektora przedszkola – jakich pytań można się spodziewać?

Autor: Małgorzata Krajewska
Data: 21-03-2017 r.

Większość pytań dotyczy zamierzeń przedstawionych w koncepcji rozwoju przedszkola. Zatem kandydat na dyrektora przedszkola powinien bardzo dobrze tę koncepcję znać i umieć rozwinąć oraz uzasadnić wszystkie zawarte w niej planowane działania. Jakie są najczęściej zadawane pytania podczas konkursu na dyrektora przedszkola?

Komisja, po rozmowie z każdym z kandydatów dopuszczonych do postępowania konkursowego, dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, szkoły lub placówki. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.

Większość pytań powinna dotyczyć zamierzeń przedstawionych w koncepcji rozwoju przedszkola. Treść  pytań  zależy od tego, kogo reprezentuje członek komisji konkursowej

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele: organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz nauczycielskich związków zawodowych. Każda z tych osób reprezentuje określone środowisko i zadawane pytania dotyczą spraw ważnych dla tych właśnie środowisk.

W poniższej tabeli przedstawiono pytania, które pojawiają się najczęściej.

Przedstawiciele

Przykładowe pytania

organu prowadzącego

Co będzie wyróżniać pana/pani przedszkole spośród  innych tego samego rodzaju placówek w gminie/mieście?

Jak będzie pana/pani motywować nauczycieli do zaangażowania w realizację statutowych przedszkola?

W jaki sposób będzie pan/pani zarządzać ewentualnym konfliktem między organami przedszkola, np. między radą pedagogiczną a radą rodziców?

Jakie dostrzega pan/pani możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków na rzecz przedszkola?

W jakich sytuacjach będzie pan/pani stosować  ustawę o zamówieniach publicznych?

Jakie działania na rzecz środowiska lokalnego zamierza pan/pani podejmować?

organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Jak pan/pani zamierza monitorować realizację podstawy programowej?

W jaki sposób pan/pani będzie wykorzystywać wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej dla poprawy efektywności pracy przedszkola?

Jak zorganizuje pan/pani pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

rady pedagogicznej

Jak będzie pan/pani przyznawać dodatek motywacyjny nauczycielom?

Jak będzie pan/pani motywować nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego?

rady rodziców

W jakich sprawach zamierza pan/pani współpracować z radą rodziców?

Czy zamierza pan/pani wprowadzić e-dziennik?

Jak pan/pani zamierza zachęcać rodziców do bliższej współpracy z przedszkolem?

związków zawodowych

Jakie regulaminy opiniują związki zawodowe?

Jakich czynności dyrektor nie może podjąć bez zgody związków zawodowych?

Małgorzata Krajewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40135 )
Array ( [docId] => 40135 )

Array ( [docId] => 40135 )