Monitorowanie realizacji podstawy programowej – zadania dyrektora

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 18-02-2017 r.

Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i sprawuje nadzór nad jej działalnością. Również sposób monitorowania realizacji podstawy programowej powinien zależeć od decyzji dyrektora. Nie ma gotowego i uniwersalnego narzędzia do badania realizacji podstawy programowej.

4 etapy związane z monitorowaniem

Podstawa programowa to zakres treści nauczania, umiejętności oraz wymagań. Badając realizację podstawy programowej w szkole najlepiej ustalić zasady, sprawdzić prawidłowość planu realizacji, zgodność planu z podstawą programową, a następnie realizację planu. 

Monitorowanie realizacji podstawy programowej powinno się więc odbywać w następującej kolejności:

 1. dyrektor ustala procedury związane z monitorowaniem realizacji podstawy programowej,
 2. przedstawia je nauczycielom,
 3. informuje nauczycieli o ich powinnościach w tej kwestii:
 • jakie zadania mają wykonać,
 • w jakim terminie,
 • jakie dokumenty złożyć i do kogo (bezpośrednio do dyrektora lub wicedyrektora, albo do przewodniczącego zespołu przedmiotowego – po czym przewodniczący zespołów przedstawiają komplety materiałów dotyczących poszczególnych zajęć edukacyjnych),
 1. dyrektor szkoły lub/i wyznaczone przez niego osoby (zastępcy, opiekunowie staży – w stosunku do swoich „podopiecznych” odbywających staże) kontroluje przestrzeganie ustalonych procedur, realizację powierzonych zadań i ich zgodność z obowiązującymi przepisami. 

Zadania przed rozpoczęciem roku

Dobre, solidne przygotowanie do kontroli realizacji podstawy programowej pozwoli dyrektorowi w trakcie roku szkolnego skupić się na nadzorowaniu i dokumentowaniu monitorowania. Dyrektor jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego powinien więc:

 1. opracować plan monitoringu,
 2. uwzględnić go w planie nadzoru pedagogicznego,
 3. zapoznać nauczycieli z ich obowiązkami w zakresie,
 4. poinformować nauczycieli o formach i terminach kontroli stopnie realizacji podstawy programowej,
 5. przygotować odpowiednie narzędzia kontroli,
 6. wyznaczyć zakres zadań dla osób zobligowanych do dokonywania kontroli (wicedyrektorzy),
 7. czuwać nad systematycznością i prawidłowością przebiegu kontroli,
 8. reagować na nieprawidłowości i opóźnienia,
 9. podsumować przebieg kontroli i wyciągnąć wnioski celem usprawnienia zadania na kolejny rok szkolny.
Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40055 )
Array ( [docId] => 40055 )