Nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny pracy nauczyciela

Autor: Wysocka Marta
Data: 19-10-2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r. oceny pracy dyrektora szkoły lub przedszkola będzie dokonywał organ sprawujący nadzór pedagogiczny. MEN planuje też wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Zgodnie z regulacją, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. oceny pracy dyrektora szkoły lub dyrektora przedszkola oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono obowiązki dyrektora będzie dokonywał organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę/przedszkole. W związki z tym konieczna jest zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, w taki sposób, że  to organ nadzoru pedagogicznego będzie powoływał zespół oceniający wnioski dyrektorów szkół o ponowną ocenę ich pracy.

Ponadto projekt rozporządzenia MEN przewiduje zmianę części regulacji dotyczących karty oceny pracy – jej sporządzenie będzie wymagane także przy dokonywaniu ponownej oceny. Karta oceny pracy będzie zawierała:

 • imię (imiona) nauczyciela,
 • datę  i miejsce urodzenia,
 • miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko,
 • staż pracy pedagogicznej,
 • stopień awansu zawodowego,
 • wykształcenie,
 • datę dokonania ostatniej oceny pracy,
 • stwierdzenie uogólniające o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela,
 • uzasadnienie oceny pracy,
 • datę sporządzenia oceny pracy,
 • podpis osoby dokonującej oceny pracy,
 • pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.

Wzór karty oceny pracy zawierający ww. informacje będzie miał zastosowanie do oceny pracy sporządzanej zarówno przez dyrektora, jak i przez zespół oceniający. Odpis karty oceny pracy sporządzonej przez zespół oceniający również będzie włączony do akt osobowych nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39624 )
Array ( [docId] => 39624 )

Array ( [docId] => 39624 )