Obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego

Data: 14-01-2013 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspierającego, jeżeli w szkole powołano klasę integracyjną. Istnieje również możliwość zatrudnienia go dla ucznia uczęszczającego do klasy ogólnodostępnej, któremu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wówczas dyrektor szkoły musi uzyskać zgodę organu prowadzącego.

Nauczyciel wspomagający wspiera uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas lekcji aktywnie współpracując z nauczycielem przedmiotowym. Powinien także aktywnie uczestniczyć w realizowaniu zajęć wynikających z faktu, że uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego – obowiązki dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły ma obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego dla uczniów uczęszczających do oddziału integracyjnego. Jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę, to istnieje także możliwość wsparcia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, który uczy się w klasie ogólnodostępnej (§ 6 ust. 2. rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych).

Nauczyciel wspierający jest objęty przepisami Karty Nauczyciela i musi otrzymać umowę o pracę. Oznacza to, że dyrektor szkoły nie może zatrudnić go w oparciu o umowę cywilnoprawną (art. 10 Karta Nauczyciela).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinna być kompleksowa. Aby obowiązki dyrektora szkoły w tym zakresie były wypełniane rzetelnie, powinien on zapewnić dziecku wsparcie w możliwie maksymalnej liczbie zajęć. Nauczyciel wspomagający powinien być obecny także na zajęciach uważanych za „mniej ważnych”, takich jak muzyka czy plastyka. Dyrektor szkoły ma bowiem obowiązek zapewnić uczniom warunki optymalnego rozwoju, a wymienione lekcje stanowią część podstawy programowej i pomagają uczniowi rozwijać się.

Zadania nauczyciela wspomagającego

Nauczyciel wspomagający musi posiadać kwalifikacje pedagoga specjalnego, a do jego obowiązków należy:

 • współprowadzenie lekcji z innymi nauczycielami i specjalistami,
 • współprowadzenie pracy wychowawczej dla uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli i udzielają im pomocy w zakresie doboru form i metod pracy z uczniami korzystającymi z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 1 ust. 1, art. 10.
 • §6 ust. 2 i §6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490 z późn. zm.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30106 )
Array ( [docId] => 30106 )

Array ( [docId] => 30106 )