Potrzebne są nowości oświatowe w kształceniu dla nauczycieli

Data: 11-08-2013 r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o dokonanie rewizji systemu kształcenia dla nauczycieli. Zdaniem ZNP potrzebne są nowości oświatowe, które wzmocnią system szkolnictwa i przywrócą prestiż zawodu nauczyciela.

Związek Nauczycielstwa Polskiego opracował zestaw rekomendacji dotyczących koniecznych zmian w systemie kształcenia dla nauczycieli. Zdaniem związku nowości oświatowe są niezbędne, by przywrócić zawodowi nauczyciela należny mu prestiż, a tym samym podnieść jakość i efektywność systemu edukacji w Polsce.

Według ZNP obecnie kształcenie i dokształcanie dla nauczycieli odbywa się bez uwzględniania wyników badań dotyczących rzeczywistych potrzeb systemu oświaty. Zalecane jest regularne badanie rynku pracy oraz monitorowanie potrzeb systemu oświaty oraz dostosowywanie wprowadzanych przez MEN regulacji do aktualnej sytuacji gospodarczej.
W związku z powyższym należy zrewidować działania związane z kształceniem przyszłych nauczycieli, a nawet ograniczyć ich liczbę poprzez określenie kryteriów przydatności kandydatów do pracy w zawodzie nauczyciela. Takie nowości oświatowe ograniczą skalę problemu związanego z brakiem kompetencji personalnych do pracy z uczniami.

Ponadto ZNP uważa, że niezbędna jest zmiana standardów w kształceniu dla nauczycieli. Zauważa się, że nauczyciele po zakończeniu studiów nie są odpowiednio przygotowani do pracy w szkole i charakteryzuje ich deficyt umiejętności warsztatowych. Młodzi nauczyciele nie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów wychowawczych, nie posiadają wystarczającego przygotowania metodycznego i nie znają podstawowych przepisów prawa oświatowego takich jak Karta Nauczyciela czy ustawa o systemie oświaty. ZNP uważa, że niezbędne jest przywrócenie do programów studiów ćwiczeń i zajęć warsztatowych dla nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca także uwagę, iż obecnie funkcjonujące zasady na podstawie których przeprowadzany jest awans zawodowy nauczyciela nie wpływają korzystnie na podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela. Awans zawodowy nauczyciela musi być poddany modyfikacjom.

W liście ZNP apeluje o rozpoczęcie dyskusji na temat koniecznych zmian, w której to uczestniczyć będą nie tylko przedstawiciele środowiska nauczycielskiego, ale również naukowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30157 )
Array ( [docId] => 30157 )

Array ( [docId] => 30157 )