Projekt MEN: lepsza pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Data: 21-12-2012 r.

MEN chce, aby pomoc psychologiczno-pedagogiczna była udzielana bez zbędnych formalności. Zadania zespołu ds. pomocy przejmie wychowawca praca którego będzie miała charakter koordynacyjny. Projekt rozporządzenia został zgłoszony do konsultacji 12 grudnia 2012 r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna musi być zapewniona każdemu uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (§ 2 rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Celem nowego rozporządzenia jest poprawa opieki i zwiększenie efektywności udzielanego wsparcia poprzez zmniejszenie liczby specjalistów zaangażowanych w pracę z uczniem oraz ograniczenie dokumentacji.

Dyrektor szkoły nie będzie musiał powoływać wielu zespołów

Obecnie dyrektor szkoły ma obowiązek powołania zespołu przez który udzielana jest pomoc. MEN chce, aby pomoc psychologiczno-pedagogiczna była koordynowana przez jedną osobę, ma to być wychowawca, którego praca zakładać ma dostosowanie działań pomocowych do indywidualnych potrzeb ucznia. Dyrektor szkoły ma nadzorować te czynności, ale to wychowawca będzie decydował o konieczności podjęcia współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna bez karty indywidualnych potrzeb ucznia

Zgodnie z obecnym rozporządzeniem pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w oparciu o kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz plan działań wspierających (§ 27 rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej). W nowym rozporządzeniu rezygnuje się z tych dokumentów, zostaną one zastąpione programami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mogą być to programy indywidualne lub grupowe. Dyrektor szkoły nie będzie więc musiał zapewniać każdemu uczniowi indywidualnej ścieżki pracy, jeżeli wśród kilku uczniów zdiagnozowane zostaną jednakowe potrzeby. Indywidualne programy mają być opracowywane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dyrektor szkoły zapewnia pomoc specjalistów

Zmiana rozporządzenia nie oznacza, że wszystkie obowiązki zespołu przejmuje wychowawca praca z uczniem musi obejmować działania specjalistów, którzy poprowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Wychowawca ma zadbać o to, by dyrektor szkoły dowiedział się o konieczności zapewnienia uczniowi takiego wsparcia.

Decyzję o nowym rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach MEN uzasadnia koniecznością uproszczenia i przyspieszenia osiągania efektów udzielanej pomocy.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487 z późn. zm.) § 2 i § 27.


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30104 )
Array ( [docId] => 30104 )