Projekt MEN: lepsza pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Data: 21-12-2012 r.

MEN chce, aby pomoc psychologiczno-pedagogiczna była udzielana bez zbędnych formalności. Zadania zespołu ds. pomocy przejmie wychowawca praca którego będzie miała charakter koordynacyjny. Projekt rozporządzenia został zgłoszony do konsultacji 12 grudnia 2012 r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna musi być zapewniona każdemu uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (§ 2 rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Celem nowego rozporządzenia jest poprawa opieki i zwiększenie efektywności udzielanego wsparcia poprzez zmniejszenie liczby specjalistów zaangażowanych w pracę z uczniem oraz ograniczenie dokumentacji.

Dyrektor szkoły nie będzie musiał powoływać wielu zespołów

Obecnie dyrektor szkoły ma obowiązek powołania zespołu przez który udzielana jest pomoc. MEN chce, aby pomoc psychologiczno-pedagogiczna była koordynowana przez jedną osobę, ma to być wychowawca, którego praca zakładać ma dostosowanie działań pomocowych do indywidualnych potrzeb ucznia. Dyrektor szkoły ma nadzorować te czynności, ale to wychowawca będzie decydował o konieczności podjęcia współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna bez karty indywidualnych potrzeb ucznia

Zgodnie z obecnym rozporządzeniem pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w oparciu o kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz plan działań wspierających (§ 27 rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej). W nowym rozporządzeniu rezygnuje się z tych dokumentów, zostaną one zastąpione programami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mogą być to programy indywidualne lub grupowe. Dyrektor szkoły nie będzie więc musiał zapewniać każdemu uczniowi indywidualnej ścieżki pracy, jeżeli wśród kilku uczniów zdiagnozowane zostaną jednakowe potrzeby. Indywidualne programy mają być opracowywane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor szkoły zapewnia pomoc specjalistów

Zmiana rozporządzenia nie oznacza, że wszystkie obowiązki zespołu przejmuje wychowawca praca z uczniem musi obejmować działania specjalistów, którzy poprowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Wychowawca ma zadbać o to, by dyrektor szkoły dowiedział się o konieczności zapewnienia uczniowi takiego wsparcia.

Decyzję o nowym rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach MEN uzasadnia koniecznością uproszczenia i przyspieszenia osiągania efektów udzielanej pomocy.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487 z późn. zm.) § 2 i § 27.


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30104 )
Array ( [docId] => 30104 )

Array ( [docId] => 30104 )