Przedszkole niepubliczne nie dostanie dotacji na dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku życia

Autor: Barbara Jarosz
Data: 19-09-2017 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku – zgodnie ze opiniami RIO zostaje ono objęte dotacją przedszkolną. Pojawia się jednak wątpliwość – od kiedy dotacja zacznie przysługiwać, jeżeli dziecko uczęszczające do przedszkola od początku miesiąca osiągnie wymagany wiek po dacie przekazania informacji o liczbie dzieci?

Dotacja przedszkolna dla niepublicznych przedszkoli wykonujących zadania przedszkola publicznego przysługuje na każde dziecko, pod warunkiem że osiągnęło ono odpowiedni wiek.

Dotacja przysługuje na dziecko od 2,5 roku życia...

Zgodnie z przepisami wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących tego, czy na młodsze dziecko przyjęte do przedszkola za zgodą dyrektora przedszkole również otrzyma dotację, dokonała Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

STANOWISKO RIO

Skoro ustawodawca przewidział możliwość przyjęcia do przedszkoli młodszych dzieci niż w wieku 3 lat, które ukończyły 2,5 rok życia, a w myśl przepisów dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia, to dotacje przysługują również na dzieci w wieku od 2,5 do 3 lat (uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 6 lipca 2011 r. nr 14/1162/2011).

… wypłacona wcześniej ma charakter nienależny…

Przedszkole nie otrzyma dotacji na dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku życia, ponieważ przepisy prawa oświatowego nie przewidują możliwości objęcia takich dzieci wychowaniem przedszkolnym. Potwierdzeniem jest w tym przypadku stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Dotacja przyznana na dziecko młodsze ma charakter nienależny – jest to tzw. zawyżone dofinansowanie

STANOWISKO RIO

Uzyskiwanie dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego, które nie ukończyły 2,5 roku życia, nie spełnia wymogów ustawowych w zakresie kryterium wiekowego (stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 4 grudnia 2014 r. nr RP.0441/99/32397/2013).

… ale może przysługiwać w miesiącu osiągnięcia tego wieku

Wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy do przedszkola przyjmuje się dziecko, które 2,5 roku życia ukończy po dacie przekazania miesięcznej informacji o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola.

W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie gmina jest obowiązana do przekazywania dotacji niepublicznemu przedszkolu na wszystkie dzieci korzystające z opieki przedszkolnej, które ukończyły 2,5 roku życia.

STANOWISKO RIO

Dotacja na dziecko, które kończy 2,5 roku życia w trakcie miesiąca kalendarzowego, przysługuje dotacja za ten miesiąc proporcjonalnie do liczby dni pobytu dziecka w tym przedszkolu (stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 10 maja 2017 r. RIO. III. 072-44/2017).

Należy jednak podkreślić, że RIO nie ma uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa i zajmowane przez nią stanowisko nie ma charakteru wiążącego ani dla organów udzielających dotacji, ani dla organów rozstrzygających w konkretnych sprawach.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40645 )
Array ( [docId] => 40645 )