Skarga na nauczyciela wystosowana przez uczniów – jak ma postąpić dyrektor

Data: 30-11-2016 r.

Zdarza się, że uczniowie składają skargę na nauczyciela. W takiej sytuacji dyrektor szkoły nie może lekceważyć zgłaszanych mu uwag czy skarg dotyczących pracy poszczególnych pracowników, w tym nauczycieli, gdyż może się okazać, że w pracy podwładnych istotnie występują uchybienia, których tolerowanie może przynieść szkodę szkole, jej uczniom i skutkować konsekwencjami dla dyrektora za przyzwolenie.

Jak powinien postąpić dyrektor

Przepisy prawa nie określają szczegółowo trybu postępowania w tego rodzaju sprawach, nie ulega jednak wątpliwości, że dyrektor powinien podjąć działania w celu zweryfikowania zarzutów formułowanych pod adresem nauczyciela. Oczywiście czynności sprawdzające nie mogą naruszać obowiązującego porządku prawnego, muszą cechować się też obiektywizmem z poszanowaniem prawa pracownika do obrony jego racji. Bardzo ważne jest także, by skarżący nie ponieśli ujemnych następstw tego, że sygnalizują nieprawidłowości.

Jeżeli skargę złożyli uczniowie jednej konkretnej klasy, warto chyba rozpocząć od rozmowy z wychowawcą pod kątem tego, czy uczniowie nie skarżą się na sposób pracy któregoś z nauczycieli (jeśli to możliwe, to w takiej wstępnej rozmowie z wychowawcą nie powinno się ujawniać o którego nauczyciela chodzi). Można też przeprowadzić rozmowę z autorami skargi w celu bliższego poznania problemu (być może w skardze nie opisano w pełni problemu).

Ocena nauczyciela

Dyrektor musi pamiętać, że Karta Nauczyciela reguluje sposób oceny pracy nauczyciela. Przepisy określają też sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego, należy więc sprawę rozważyć także pod kątem tego, czy np. przeprowadzenie wśród uczniów ankiety dotyczącej sprawy nie będzie odbierane jako sposób na omijanie przepisów dotyczących oceny pracy i nadzoru.

Należy pamiętać, że wyniki ankiet, zwłaszcza anonimowych, nie mogą stanowić podstawy do jednoznacznej oceny problemu, co najwyżej mogą uprawdopodabniać w mniejszym lub większym stopniu badane zjawisko.

Patryk Kuzior doktor nauk prawnych, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39782 )
Array ( [docId] => 39782 )