Udostępnianie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Autor: Wysocka Marta
Data: 16-06-2015 r.

Dokumenty w szkole podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dyrektor szkoły ma jednak obowiązek udostępniania rodzicom i opiekunom informacji, które dokumentują przebieg udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana za zgodą rodziców bądź opiekunów niepełnoletniego ucznia, dlatego dyrektor szkoły jest zobowiązany do udzielania informacji na temat jej przebiegu. W związku z tym rodzice mają prawo otrzymać wgląd w dotyczące tej kwestii dokumenty w szkole.

Dyrektor szkoły udostępnia dane wrażliwe rodzicom

 

Dokumenty dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawierają tzw. dane wrażliwe o stanie zdrowia ucznia, dlatego dyrektor szkoły jest zobowiązany do ich ochrony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (art. 27 ustawa o ochronie danych osobowych). Osobami upoważnionymi do wglądu w dokumenty w szkole są jednak rodzice niepełnoletniego ucznia, któremu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna (art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawa o ochronie danych osobowych).

Okoliczności odmowy wglądu w dokumenty w szkole

Dyrektor szkoły, jako osoba administrująca danymi osobowymi, może odmówić wglądu w dokumenty w szkole, jeżeli działanie to mogłoby doprowadzić do:

  • ujawnienia  wiadomości zawierających informacje niejawne
  • zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa lub obronności państwa, życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa o porządku publicznego
  • zagrożenia dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  • istotnego naruszenia dóbr osobistych osób, których dotyczą dane lub naruszenia dóbr osobistych innych osób

(art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych).

Żadna z powyższych okoliczności nie zachodzi, kiedy rodzice niepełnoletniego ucznia chcą uzyskać wgląd w dokumenty w szkole zawierające informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi podlegającemu ich opiece. W związku z tym dyrektor szkoły ma obowiązek umożliwić wgląd w dokumentację.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zobacz także:

  • Film w szkole – dyrektor szkoły musi pamiętać o prawach autorskich
  • Dokumenty w szkole – zaświadczenie o odbyciu stażu na awans nauczyciela
  • Wymagania jakościowe wobec przedszkoli określone w nowym rozporządzeniu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37317 )
Array ( [docId] => 37317 )