Według jakich zasad nowelizować statut przedszkola

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 17-10-2017 r.

Prawo nie określa jak nowelizować akty wewnętrzne przedszkola, takie jak statut czy uchwały. Istnieją  jednak szczegółowe wytyczne w zakresie tworzenia i nowelizacji aktów prawa takich jak ustawy, rozporządzenia – nie ma przeszkód, aby posługiwać się nimi nowelizując statut przedszkola.  Jak wprowadzać nowelizację w tekst statutu oraz jak je zaznaczać, aby były widoczne?

Przy tworzeniu tekstu jednolitego statutu możemy przyjąć procedurę wskazaną przepisami o „Zasadach techniki prawodawczej” (Dział III pt. „Tekst jednolity” - art. 98-110), a dotyczącymi ustaw i rozporządzeń, ponieważ nie regulują tego przepisy prawa oświatowego. Tekst jednolity statutu można zredagować według następujących zasad:

1)    zachowuje się numerację pierwotnego tekstu statutu i uwzględnia numerację dodaną przez jego zmiany,

2)    w miejscu uchylonej jednostki redakcyjnej lub systematyzacyjnej wpisuje się oznaczenie uchylonej jednostki oraz określenie „uchylony”, podając w odnośniku oznaczenie uchwały rady przedszkola (lub uchwały rady pedagogicznej w przypadku braku rady przedszkola), którą dokonano uchylenia,

3)    przy jednostkach redakcyjnych lub systematyzacyjnych, których treść zmieniono, i przy jednostkach dodanych podaje się w odnośnikach do tych jednostek oznaczenie uchwały rady przedszkola (lub uchwały rady pedagogicznej w przypadku braku rady przedszkola) poprzez którą dokonano zmian i datę jej wejścia w życie,

4)    w przypadku jednostek redakcyjnych lub systematyzacyjnych wielokrotnie zmienianych, w odnośnikach do tych jednostek podaje się ostatnią zmianę, zgodnie z zasadami wyrażonymi w pkt 2 i 3.

W przypadku gdy ogłasza się drugi lub kolejny tekst jednolity, w odnośnikach do tego tekstu omawia się tylko zmiany wprowadzone po ogłoszeniu ostatniego tekstu jednolitego (§ 109 rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”).

W praktyce warto zastosować metodę, zgodnie z którą przygotowujący tekst jednolity oznacza wprowadzone zmiany różnymi kolorami. Dyrektor przedszkola po przygotowaniu tekstu jednolitego ogłasza go w sposób przyjęty w przedszkolu (organom przedszkola, a także nauczycielom i rodzicom).

Leszek Zaleśny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40700 )
Array ( [docId] => 40700 )

Array ( [docId] => 40700 )