1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie SIO

Data: 27-12-2012 r.

Od 1 stycznia 2013 r. będzie obowiązywało rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej. Rozporządzenie doprecyzowuje informacje o danych, jakie dyrektor szkoły przekazuje do SIO oraz terminach w jakich dyrektor szkoły ma umieścić je w SIO.

Podpisane w grudniu rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej to akt wykonawczy do ustawy o SIO przyjętej 15 kwietnia 2011 r. Art. 31 rzeczowej ustawy przewiduje szczegółowe określenie zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w drodze rozporządzenia.

Szczegółowe dane dziedzinowe gromadzone w SIO od 1 stycznia 2013

Rozporządzenie określa, jakie dane szczegółowe dyrektor szkoły przekazuje do SIO. Są to dane dotyczące placówek, uczniów oraz nauczycieli.

Dyrektor szkoły będzie przekazywał do bazy danych SIO informacje dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych oraz finansowych prowadzenia szkoły. Dyrektor szkoły ma umieszczać w SIO m.in. dane dotyczące powierzchni zarządzanych gruntów, wyposażeniu, rodzajów wydatków, liczbie osób korzystających z biblioteki, dożywianiu uczniów, dostosowaniu placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnością, liczbie uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i in.

Informacje dotyczące uczniów dyrektor szkoły będzie umieszczał w SIO w odniesieniu m.in. do miejsca zamieszkania, wypadków, uczestniczenia w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, uczestniczenia w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ich rodzaju.

SIO ma także gromadzić dane dotyczące nauczycieli. W tym przypadku dyrektor szkoły będzie przekazywał informacje o wykształceniu, formie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku i sprawowanych funkcjach, rodzaju i wymiarze zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, przyczynach nieprowadzenia zajęć, awansie zawodowym, wysokości wynagrodzenia, formach dokształcania i doskonalenia zawodowego i in.

Terminy w jakich dyrektor szkoły ma przekazywać dane do SIO

Zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej w rozporządzeniu określone zostały terminy w jakich dyrektor szkoły ma przekazywać do SIO dane, w odniesieniu do których nie obowiązuje termin 7 dni. W różnych terminach dyrektor szkoły będzie przekazywał do SIO informacje o:

 • podręcznikach,
 • potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • wynagrodzeniach nauczycieli,
 • wydatków na prowadzenie szkoły,
 • liczby uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • uczestników zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania,
 • pracowników niebędących nauczycielami,
 • wymiaru zatrudnienia, rodzajach zajęć i awansu zawodowego nauczycieli,
 • wyposażenia szkoły.


Tagi: sio

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30194 )
Array ( [docId] => 30194 )

Array ( [docId] => 30194 )