3 ważne zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017

Autor: Bożena Winczewska
Data: 01-03-2016 r.

Od nowego roku szkolnego proces rekrutacji uczniów do szkół nie będzie już wyznaczany przez zapisy zawarte w statutach. W tym zakresie obowiązują przepisy ustawy o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. W rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 szkoły muszą więc uwzględnić 3 ważne zmiany.

Nowe przepisy obowiązują od stycznia 2016 r.

Przepisy, które weszły w życie z początkiem stycznia br., a dotyczą rekrutacji na rok szkolny 2016/2017, regulują w sposób jednolity przyjmowanie uczniów do każdego typu szkoły poprzez określenie:

  • warunków i kryteriów rekrutacji,
  • terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego,
  • sposobu przeliczania punktów,
  • wymaganych dokumentów oraz terminów ich składania.

Ważne zmiany dla wszystkich typów szkół

Dyrektorzy wszystkich publicznych szkół, przygotowując się do rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017, powinni ją organizować z uwzględnieniem:

1) zwolnienia szkoły z obowiązku określania w swoich statutach zasad rekrutacji uczniów (art. 1 pkt 12 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw),

2) wejścia nowych przepisów określających skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, terminy składania dokumentów, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20 pkt 4 ustawy o systemie oświaty),

3) określenia różnych rodzajów czynności, które powinny być podejmowane w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w wyznaczonych terminach przez osoby/organy odpowiedzialne za ich wykonanie – dyrektor każdego typu szkoły znajdzie w odpowiednim załączniku zadania dla siebie (załącznik nr 1–6 do rozporządzenia MEN z 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym).

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38656 )
Array ( [docId] => 38656 )

Array ( [docId] => 38656 )