6 ważnych dat dotyczących zmian w systemie oświaty od 2017 roku

Data: 12-10-2016 r.

Projekt ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe opisuje mechanizmy i tryb wdrażania nowych regulacji zawartych w ustawie – Prawo oświatowe. Przewiduje, że dotychczasowy ustrój szkolny ulegnie przekształceniu. Sprawdź, co się zmieni i w jakich terminach.

Nowy system kształcenia

Nowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

  • 8-letnią szkołę podstawową,
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
  • 5-letnie technikum,
  • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
  • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
  • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
  • szkołę policealną.

Już od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej, a rekrutacja do gimnazjum nie będzie już przeprowadzana.

Najważniejsze terminy dotyczące reformy oświaty

1) w roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum,

2) od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja,

3) od 1 września 2017 r.  planowane jest wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej,

4) od roku szkolnego 202/2021 planowane jest wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia,

5) zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą w roku szkolnym 2023/2024,

6) w roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.

Źródło:

Źródło:

  • Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r.).
  • Projekt ustawy – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r.).
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl.
Opracowanie: Monika Fidler

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39589 )
Array ( [docId] => 39589 )

Array ( [docId] => 39589 )