Aneks do arkusza organizacji przedszkola – tryb zatwierdzenia zmian jest uzależniony od terminu ich zgłoszenia

Autor: Wysocka Marta
Data: 19-09-2017 r.

Opracowywane w kwietniu arkusze organizacji przedszkola zwykle wymagają zmian po zakończeniu naboru i rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Aktualizowanie arkusza jest obowiązkiem dyrektora, jednak w tym roku tryb wprowadzania zmian jest uzależniony od tego, w jakim terminie zostaną zgłoszone. Sprawdź szczegóły.

W trakcie roku szkolnego, czyli już po zatwierdzeniu arkusza organizacji przedszkola, mogą zdarzyć się sytuacje wymagające dokonania zmian w organizacji pracy przedszkola. W takiej sytuacji zatwierdzony arkusz organizacji należy zmodyfikować poprzez sporządzenie aneksu. Dotychczas aneks należało przedłożyć do zaopiniowania i zatwierdzenia organowi prowadzącemu przedszkole. Od 1 września 2017 r. obowiązują jednak nowe regulacje dotyczące aneksowania – procedura jest różna w zależności od tego, czy zmiany będą dokonywane przed 30 września, czy później.

Dwa tryby aneksowania arkusza organizacji

 

Ważną regulacją wprowadzoną w ramach reformy jest określenie trybu i terminów wprowadzania zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji, które uzależniono do terminu, w jakim dyrektor przedszkola zgłosi konieczność ich dokonania. Od 1 września 2017 r.:

  1. zmiany wprowadzane do 30 września danego roku wymagają zaopiniowania przez zakładowe organizacje związkowe oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny – termin na wydanie opinii skrócono jednak do 4 dni. Po zaopiniowaniu organ prowadzący zatwierdza arkusz w terminie 7 dni od ich otrzymania,
  2. zmiany wprowadzane po 30 września danego roku nie wymagają opiniowania, a organ prowadzący zatwierdza je w terminie 7 dni od ich otrzymania

Każda zmiana zatwierdzonej organizacji przedszkola wymaga poinformowania organu prowadzącego i uzyskania jego akceptacji.

W każdym aneksie cztery kluczowe informacje…

Aneksy powinny być przedstawiane w formie adekwatnej do dokonywanych zmian i zawierać ich opis w odniesieniu do uprzednio zatwierdzonego arkusza. W aneksie arkusza określa się w szczególności:

  • przyczynę i charakter zaistniałych zmian;
  • okres obowiązywania zmian,
  • stan zatwierdzony przed zmianami oraz stan proponowany po zmianach,
  • informację o skutkach finansowych wprowadzanych zmian.

ZASTOSUJ

Niektóre organy prowadzące nie wymagają sporządzania aneksów w przypadku zmian, które nie wywołują skutków finansowych. Przed porządzeniem dokumentacji sprawdź więc zalecenia organu prowadzącego.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40644 )
Array ( [docId] => 40644 )