CKE ogłosi harmonogram egzaminów na rok 2013/2014 do 20 sierpnia

Data: 10-08-2013 r.

MEN wprowadza nowości oświatowe, dzięki którym dyrektor szkoły już w sierpniu pozna harmonogram egzaminów odbywających się w roku szkolnym 2013/2014. Dzięki temu łatwiej będzie zorganizować pracę szkoły, co jest ważne również dla nauczycieli.

Dotychczasowe przepisy pozwalały CKE na ogłoszenie harmonogramu egzaminów w terminie do 1 września. Dyrektor szkoły miał z tego powodu utrudnione zadanie, ponieważ rozkład zajęć w szkole powinien być przez niego ustalony przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zaplanowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów oraz ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktycznych nie jest bowiem możliwe bez wiedzy o terminach, w jakich będą odbywały się egzaminy.

Nowości oświatowe – ogłoszenie harmonogramu egzaminów w sierpniu

 

Dyrektor szkoły powinien ustalić tygodniowy rozkład zajęć dla uczniów i dla nauczycieli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Prawidłowe wykonania tego zadania jest trudne, jeżeli w momencie wykonywania pracy nie jest znany harmonogram egzaminów. Zmienią to nowości oświatowe, które zobowiązują Centralną Komisję Egzaminacyjną do ogłoszenia harmonogramu egzaminów nie później niż do 20 sierpnia (§33 i §61 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

Dyrektor szkoły lepiej zaplanuje pracę dla uczniów i dla nauczycieli

Nowości oświatowe sprawiają, że dyrektor szkoły jeszcze w sierpniu zaplanuje rozkład zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w rozpoczynającym się we wrześniu roku szkolnym. Jest to szczególnie ważne w kontekście konieczności zapewnienia opieki tym uczniom, którzy nie uczestniczą w egzaminach, ale z rożnych powodów nie mogą w tych dniach pozostać w domu. Wcześniejsze poznanie terminów w jakich będą odbywały się egzaminy sprawia, że dyrektor szkoły ma możliwość zaplanowania dla nich odpowiednich zajęć.

Podstawa prawna: §33 i §61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30294 )
Array ( [docId] => 30294 )