Czy po przekształceniu zespołu szkół trzeba ogłosić konkurs na dyrektora

Data: 14-12-2016 r.

Od września 2017 r. wiele placówek oświatowych, w tym zespołów szkół, będzie przekształconych. Sprawy kadrowe wynikające z tych przekształceń dotyczą także dyrektorów. Stanowisko dyrektora nowo tworzonego zespołu szkół powierza się wyłącznie w drodze konkursu – poznaj szczegóły!

Nowy konkurs na dyrektora zespołu

Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Dopiero jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

Przykład: Dyrektor szkoły podstawowej wyłoniony został w drodze konkursu od 1.09.2015 do 31.08.2020. Od 1 września 2017 r. zostanie utworzony zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum (wygaszające) i przedszkole. Czy w związku z tym może on pełnić obowiązki dyrektora bez ogłaszania konkursu przez organ prowadzący? Dyrektorowi gimnazjum, jak i przedszkola, kadencja kończy się 31 sierpnia 2017 r.

W przedstawionej sytuacji od 1.09.2017 r. powstanie zespół szkół. Dyrektora tego zespołu można wyłonić jedynie w drodze konkursu, chyba że do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub konkurs nie wyłoni kandydata. Okoliczność, że dyrektor szkoły podstawowej ma powierzoną funkcję do 31.08.2020 r. w opisanej sytuacji nie daje mu roszczenia o powierzenie stanowiska dyrektora zespołu szkół. W takim wypadku organ prowadzący odwołuje ze stanowiska dyrektorów łączonych szkół i placówek.

Szczególnie uzasadniony przypadek odwołania dyrektora

Likwidację szkoły lub placówki należy uznać za szczególnie uzasadniony przypadek, który stanowi uzasadnioną przyczynę odwołania dyrektora szkoły (placówki) w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, z tego względu, że nie istnieje już jednostka, w której mógłby pełnić dalej swoją funkcję. Jest to jedynie przypadek niezależny od dyrektora i niezawiniony przez niego, co jednak nie odbiera mu charakteru „szczególnie uzasadnionego”.

Orzecznictwo:

 • wyrok Sądu Najwyższego z 18 lutego 2015  r. (I PK 167/14).
Dariusz Dwojewski doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39832 )
Array ( [docId] => 39832 )

Array ( [docId] => 39832 )