Do szkół powrócą pielęgniarki

Data: 29-01-2013 r.

Projektowana nowelizacja Ustawy o systemie oświaty zakłada przywrócenie obowiązkowej opieki medycznej dla uczniów każdej szkoły. Projekt przewiduje także zapewnienie uczniom bezpłatnych ciepłych posiłków. Dyrektor szkoły nie będzie musiał martwić się o środki na te cele – zostaną one sfinansowane z budżetu państwa.

Projektowane nowości oświatowe mają wesprzeć walkę z złym stanem fizycznym oraz problemem niedożywienia wśród uczniów. Obecnie ani samorząd ani dyrektor szkoły nie posiadają w budżecie środków, które pozwoliłyby zapewnić uczniom stałą opiekę medyczną i posiłki dla wszystkich uczęszczających do szkoły. Jeżeli projekt nowelizacji, jakiej ma zostać poddana Ustawa o systemie oświaty zostanie przyjęty przez Sejm – środki na te cele zostaną wyodrębnione w budżecie państwa.

Pielęgniarka i higienistka – dyrektor szkoły zapewni uczniom stałą opiekę

Jeżeli ustawa o systemie oświaty zostanie znowelizowana zgodnie z projektem, dyrektor szkoły będzie mógł zapewnić uczniom profilaktyczną opiekę zdrowotną przez cały czas ich pobytu na terenie szkoły. Obecnie pielęgniarka/higienistka przebywa w szkolnym gabinecie przez kilka godzin w tygodniu, co sprawia że nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb uczniów a także odpowiednio ich diagnozować.

Obecnie ustawa o systemie oświaty gwarantuje każdemu uczniowi objęcie świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej. Dyrektor szkoły we współpracy z samorządem ma obowiązek stosować się do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą i stworzyć warunki do objęcia ucznia opieką lekarza pierwszego kontaktu, lekarza dentysty oraz pielęgniarki o odpowiednich kwalifikacjach. Wymóg ten jest spełniany w minimalnym zakresie, dlatego posłowie uważają, że konieczne są nowości oświatowe, dzięki którym jakość profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami znacząco się poprawi.

 

Pozostałe nowości oświatowe – bezpłatne posiłki dla wszystkich uczniów

Kolejną zmianą, jaką ma wprowadzić znowelizowana Ustawa o systemie oświaty jest zagwarantowanie wszystkim uczniom jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia. Uczniowie nie płaciliby za posiłek, niezależnie od sytuacji socjalnej. Rozwiązanie to, oprócz walki z niedożywieniem uczniów, wsparłoby również dążenie do rozwiązania problemu stygmatyzacji uczniów z uboższych rodzin. Finansowanie posiłków dla wszystkich rozwiąże problem piętnującego przyznawania talonów na posiłki dla najuboższych dzieci.

Dyrektor szkoły nie będzie musiał szukać środków

Prognozuje się, że jeżeli opisane nowości oświatowe wejdą w życie, to ich koszt wyniesie ok. 3 mld złotych. Całość ma być sfinansowana z budżetu państwa, co oznacza, że znowelizowana ustawa o systemie obciąży dyrektora szkoły ani organu prowadzącego. Ma to pomóc w realizowaniu profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanej na zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia oraz higienę.

Źródło:

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 22 listopada 2012 r.

Podstawa prawna:

  • art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  • § 3. 1. oraz § 8. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r Nr 139 poz. 1133).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30199 )
Array ( [docId] => 30199 )