Dotacja przedszkolna – nie dla sześciolatków

Autor: Wysocka Marta
Data: 13-02-2017 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej  odstąpiło od przekształcenia oddziałów przedszkolnych w terminie do 1 września 2019 r i przygotowało nowe rozporządzenie regulujące przyznawanie dotacji przedszkolnej. Dotacja nie będzie już przysługiwać na dzieci sześcioletnie, ponieważ w zerówce zostaną one objęte subwencją oświatową.  

Od 1 września 2019 r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych miały zostać przekształcone w przedszkola funkcjonujące w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych. Jednak ustawa Prawo oświatowe pozostawiła możliwość realizowania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w tych szkołach.

Organy prowadzące w dniu 1 września 2017 r. szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. muszą dostosować lokale, w których zorganizowano te oddziały, do warunków określonych w ustawie – Prawo oświatowe.

Cztery ważne regulacje

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego określa:

  1. tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5,
  2. sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego,
  3. sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy,
  4. wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.

Dotacja nie dotyczy sześciolatków

Wprowadzenie ograniczenia zakresu dotacji do dzieci do lat 5 oznacza, że dotacja nie dotyczy dzieci które ukończą 6 lat w roku kalendarzowym poprzedzającym rok udzielenia dotacji.

Proponowana zmiana polega na ograniczeniu udzielania i rozliczania dotacji do grupy dzieci w wieku do lat 5 oraz wzoru rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za jeden rok budżetowy.

Ograniczenie wiekowe dzieci do udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego związane jest z uwzględnieniem finansowania tych dzieci w części oświatowej subwencji ogólnej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40025 )
Array ( [docId] => 40025 )

Array ( [docId] => 40025 )