Dotacja przedszkolna – nie dla sześciolatków

Autor: Wysocka Marta
Data: 13-02-2017 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej  odstąpiło od przekształcenia oddziałów przedszkolnych w terminie do 1 września 2019 r i przygotowało nowe rozporządzenie regulujące przyznawanie dotacji przedszkolnej. Dotacja nie będzie już przysługiwać na dzieci sześcioletnie, ponieważ w zerówce zostaną one objęte subwencją oświatową.  

Od 1 września 2019 r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych miały zostać przekształcone w przedszkola funkcjonujące w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych. Jednak ustawa Prawo oświatowe pozostawiła możliwość realizowania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w tych szkołach.

Organy prowadzące w dniu 1 września 2017 r. szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. muszą dostosować lokale, w których zorganizowano te oddziały, do warunków określonych w ustawie – Prawo oświatowe.

Cztery ważne regulacje

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego określa:

 1. tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5,
 2. sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego,
 3. sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy,
 4. wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.

Dotacja nie dotyczy sześciolatków

Wprowadzenie ograniczenia zakresu dotacji do dzieci do lat 5 oznacza, że dotacja nie dotyczy dzieci które ukończą 6 lat w roku kalendarzowym poprzedzającym rok udzielenia dotacji.

Proponowana zmiana polega na ograniczeniu udzielania i rozliczania dotacji do grupy dzieci w wieku do lat 5 oraz wzoru rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za jeden rok budżetowy.

Ograniczenie wiekowe dzieci do udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego związane jest z uwzględnieniem finansowania tych dzieci w części oświatowej subwencji ogólnej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40025 )
Array ( [docId] => 40025 )

Array ( [docId] => 40025 )