Dyrektor przedszkola nie odmówi przyjęcia dziecka – będą nowe przepisy

Data: 09-01-2013 r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Ustawa o systemie oświaty zawiera przepis niezgodny z Konstytucją. Uznano, że zasady na podstawie których dyrektor przedszkola i szkoły przeprowadza rekrutację są zbyt ogólne i naruszają konstytucyjne prawo do nauki.

Ustawa o systemie oświaty upoważnia ministra właściwego ds. oświaty i wychowania do tego, by w drodze rozporządzenia uregulował warunki i tryb przyjmowania uczniów do przedszkoli i szkół (art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawa o systemie oświaty). Trybunał Konstytucyjny 8 stycznia 2013 r. orzekł (sygnatura: K 38/12), że zapis ten jest zbyt ogólny, przez co dyrektor przedszkola i dyrektor szkoły ma swobodę w ustalaniu kryteriów rekrutacji. Może to skutkować naruszeniem zasady powszechnej dostępności do edukacji na każdym etapie.

Kryteria przyjęcia do przedszkola i szkoły powinna regulować ustawa o systemie oświaty

W opinii Trybunału Konstytucyjnego to Ustawa o systemie oświaty, a nie akt wykonawczy powinna określać kryteria przyjmowania uczniów. Ustawowej regulacji wymaga także wskazanie warunków preferencyjnego traktowania kandydatów.

Ustawa o systemie oświaty musi zawierać katalog cech, jakie mają spełniać kandydaci do placówek oraz wskazywać procedury odwoławcze od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. Dziś, ze względu brak szczegółowych przepisów dyrektor przedszkola czy szkoły może precyzować takie zasady w statucie placówki, co sprawia, że przepisy obowiązujące w różnych placówkach nie są jednolite. To z kolei godzi w art. 70 ust. 1 Konstytucji, gwarantującej wszystkim równy dostęp do bezpłatnej edukacji.

 

Ustawa o systemie oświaty musi zmienić się w ciągu 12 miesięcy

Resort edukacji jest w trakcie prac nad nową Ustawą o systemie oświaty. Zgodnie z nią już od przyszłego roku dyrektor przedszkola będzie musiał przyjąć do placówki każdego czterolatka, a w kolejnym roku – dziecko trzyletnie. Oznacza to, że nowe przepisy powinny być gotowe zanim rozpocznie się rok szkolny. Należy także zauważyć, że niezależnie od wejścia w życie nowelizacji, po 12 miesiącach od opublikowania orzeczenia w Dzienniku Ustaw, dyrektor szkoły czy przedszkola nie będzie będzie mógł podczas rekrutacji odwoływać się do aktu wykonawczego wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
  • art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1999 nr 78 poz. 483)
Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30196 )
Array ( [docId] => 30196 )