Dyrektor szkoły ustala czas pracy pana stopka, ale go nie zatrudnia

Data: 02-01-2013 r.

Pan stopek to osoba przeprowadzająca dzieci przez ruchliwe ulice. Zatrudnia go samorząd, ale warunki pracy ustala dyrektor szkoły. To od określonych przez dyrektora szkoły potrzeb uzależniony będzie wymiar czasu pracy oraz szczegółowy zakres obowiązków pracownika przeprowadzającego przez jezdnię.

Dyrektor szkoły nie odpowiada za zatrudnienie tzw. „stopa” , czyli osoby przeprowadzającej uczniów przez jezdnię. Jest to pracownik samorządowy i tylko w ograniczonym zakresie podlega zwierzchnictwu dyrektora szkoły.

Zatrudnia samorząd, kontroluje dyrektor szkoły

Osoby odpowiedzialne za bezpieczne przechodzenie uczniów przez jezdnię są zatrudniane na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. Decyzja o zatrudnieniu nie jest więc uzależniona od dyrektora szkoły, który może jedynie zgłosić potrzebę wyznaczenia opiekuna dla uczniów. Dyrektor szkoły sprawuje natomiast bezpośredni nadzór nad takim pracownikiem, tj. kontroluje sumienność wykonywania obowiązków oraz określa godziny pracy, w jakich ma być świadczona praca.

Od dyrektora szkoły zależą godziny pracy i długość przerw

Ani ustawa o pracownikach samorządowych ani rozporządzenie w sprawie ich wynagradzania nie określają norm czasu pracy, jaki powinien dotyczyć osoby realizującej zadania „stopa”. Organ zatrudniający oraz dyrektor szkoły nie mogą zobowiązać pracownika do więcej niż 40 godzin pracy tygodniowo. Zwykle jednak w opinii dyrektora szkoły pełen etat jest w przypadku tego pracownika zbędny. Jeżeli więc dyrektor szkoły dla której wyznaczony został „stop” jest w stanie zapewnić dzieciom bezpieczeństwo bez pełnoetatowego pracownika przeprowadzającego przez jezdnię, samorząd powinien przystać na tę propozycję.

Dyrektor szkoły może wnioskować o uzupełnienie etatu „stopa”

Dyrektor szkoły może zgłosić do organu prowadzącego propozycję, aby pracownik przeprowadzający uczniów uzupełniał swój etat wykonując również inne czynności niezbędne dla szkoły. W czasie, kiedy uczniowie przebywają w budynku może on np. wykonywać prace porządkowe na terenie placówki. Jeżeli jednak samorząd nie zgodzi się na takie rozwiązanie, dyrektor szkoły nie może zobligować „stopa” do czynności tego rodzaju. Nadrzędnym obowiązkiem dyrektora szkoły jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przechodzącym przez ulicę. Jakiekolwiek dodatkowe obowiązki nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać pracownikowi wykonywania obowiązków.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm).
Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30195 )
Array ( [docId] => 30195 )