Harmonogram i plan inwentaryzacji w szkole

Autor: Barbara Jarosz
Data: 22-11-2016 r.

Roczny plan inwentaryzacji jest wydawany w formie zarządzenia i podlega zaopiniowaniu przez głównego księgowego jednostki. Dokumentem tym określa się zadania na dany rok, osoby odpowiedzialne za poszczególne czynności oraz uszczegóławia terminy ich wykonania. Poznaj harmonogram i przykładowy plan inwentaryzacji na 2016 rok.

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji

Dyrektorzy jednostek oświatowych muszą pamiętać, że ustawodawca wskazuje tylko na ogólne zasady przeprowadzania inwentaryzacji okresowej, tj.:

  • metody inwentaryzacji,
  • częstotliwość,
  • terminy do jej przeprowadzenia oraz,
  • terminy rozliczania ich wyników dla jednostek zobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości.

Szczegółowe zasady oraz terminy związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji określa kierownik jednostki w instrukcji inwentaryzacyjnej. Organizację inwentaryzacji należy dostosować do indywidualnych cech i warunków funkcjonowania szkoły.

Harmonogram inwentaryzacji

Lp.

Rodzaj prac

Osoba odpowiedzialna

Okres realizacji

1.

Wydanie zarządzenia dotyczącego inwentaryzacji oraz powołanie komisji inwentaryzacyjnej

Dyrektor

IV kwartał 2016 r.

2.

Sporządzenie harmonogramu prac i dokumentacji inwentaryzacyjnej

Główny księgowy Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

IV kwartał 2016 r.

3.

Szkolenie komisji inwentaryzacyjnej

Główny księgowy

IV kwartał 2016 r.

4.

Spis z natury

Komisja inwentaryzacyjna

01.10.2016–31.12.2016

5.

Weryfikacja sald

Główny księgowy

 

6.

Wycena arkuszy inwentaryzacyjnych

Główny księgowy

do 15.01.2016

7.

Ustalenie różnic

Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

Główny księgowy

do 15.01.2016

8.

Wyjaśnienie różnic, sporządzenie protokołu różnic oraz sprawozdania

Dyrektor

Główny księgowy Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

do 15.01.2016

9.

Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych

Główny księgowy

do 25.01.2016

Przykładowy plan inwentaryzacji na 2016 rok

Lp.

Składniki aktywów/pasywów podlegające inwentaryzacji

Planowany termin inwentaryzacji

Rodzaj inwentaryzacji

1.

Środki trwałe i Pozostałe środki trwałe

Od 04.12.2016 do 15.12.2016 r.

Roczna okresowa – spis z natury wg stanu na dzień 30.11.2016, przeprowadzana w okresie 2 lat

2.

Wartości niematerialne i prawne

Od 02.01.2017 do 07.01.2017 r.

Weryfikacja sald na dzień 31.12.2016

3.

Środki pieniężne w kasie

31 grudnia 2016 r.

Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2016

4.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych

od 07.01.2017 do 10.01.2017 r.

Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2016

5.

Zapasy materiałów, znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową

Od 04.12.2016 do 15.12.2016 r.

Roczna okresowa – spis z natury wg stanu na dzień 30.11.2016 r., przeprowadzana w okresie 2 lat

6.

Materiały wydane niezużyte

31 grudnia 2016 r.

Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2016

7.

Znaczki pocztowe

31 grudnia 2016 r.

Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2016

8.

Druki ścisłego zarachowania

31 grudnia 2016 r.

Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2016

9.

Pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa

Od 09.01.2017 do 14.01.2017 r.

Weryfikacja sald na dzień 31.12.2016

Barbara Jarosz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39751 )
Array ( [docId] => 39751 )