Indywidualne przygotowanie przedszkolne po zmianach od 1 września 2017 r.

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 31-10-2017 r.

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może być realizowane wyłącznie w miejscu pobytu dziecka. Jednak, o ile nie jest to wykluczone z uwagi na stan jego zdrowia, przedszkole jest zobowiązane do zapewnienia mu kontaktu z rówieśnikami i możliwości uczestniczenia w życiu przedszkolnym. 

Ponieważ dziecko objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli w domu, to właśnie nauczyciel jest pierwszą osobą, której zadaniem jest obserwacja funkcjonowania dziecka w zakresie jego możliwości uczestniczenia w życiu przedszkola. Obserwacje ukierunkowane na ocenę, czy dziecko może i w jakim zakresie powinno być włączane w życie przedszkola, powinny być działaniem planowym, celowym, ukierunkowanym na potrzeby i potencjalne ograniczenia w aktywności dziecka.

 

Dyrektor przedszkola jest zobowiązany podejmować działania umożliwiające kontakt dziecka z oddziałem przedszkolnym. Podejmując decyzję w tym zakresie dyrektor uwzględnia:

  • aktualny stan zdrowia dziecka,
  • wnioski z obserwacji nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem.

Przykładowe formy uczestniczenia w życiu przedszkolnym

Szczegółowe zalecane działania sprzyjające integracji ze środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwiające powrót do przedszkola powinny być wskazane w orzeczeniu. Przepisy wskazują przykładowe formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym, np.:

  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
  • uczestnictwo w uroczystościach i imprezach przedszkolnych, np. spotkanie wigilijne, dzień babci i dziadka, dzień matki, dzień dziecka,
  • uczestnictwo w wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego, np. umożliwiających dziecku integrację z rówieśnikami w formie zabawy, w zajęciach artystycznych,
  • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć, o ile stan zdrowia dziecka pozwala na prowadzenie tych zajęć na terenie przedszkola.

6 zadań dyrektora w związku z  włączaniem dziecka w życie przedszkola

Dyrektor odpowiada za właściwą organizację zajęć indywidualnego nauczania, w sposób zapewniający dziecku realizację podstawy programowej oraz – w sytuacji, gdy to możliwe – za umożliwienie dziecku kontaktów z rówieśnikami i właściwą organizację form włączania dziecka w życie przedszkola. W tym zakresie dyrektor powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim:

1)    wskazania w orzeczeniu oraz wnioski z obserwacji funkcjonowania dziecka prowadzonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem w domu i efekty działań mających na celu poprawę tego funkcjonowania,

2)    ustalenie zasad współdziałania z rodzicami np. w związku z przyjmowaniem leków, informowania przez rodziców o sytuacji zdrowotnej dziecka,

3)    zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu, odpowiednie przygotowanie przedszkola (wiedza o chorobie, postępowanie w sytuacjach pogorszenia stanu dziecka oraz udzielenia pomocy w nagłych sytuacjach itp.),

4)    czas (w ciągu dnia) organizacji form uczestniczenia dziecka dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka,

5)    terminy dogodne dla rodziców, umożliwiające przyjście z dzieckiem do przedszkola,

6)    aktualny stan zdrowia dziecka – czy pozwala na uczestnictwo w zajęciach z dziećmi.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40731 )
Array ( [docId] => 40731 )