Jak reforma oświaty wpłynie na przedszkola w zespole szkół i zespoły szkolno-przedszkolne?

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 24-10-2016 r.

Jak reforma oświaty wpłynie na losy przedszkola, które włączone jest w zespół szkół? Na ten temat brak jest szczegółowych informacji w komunikatach przekazywanych przez MEN. Z analizy projektowanych przepisów, nie wynika, aby oddziały przedszkolne miały zostać zlikwidowane po przekształceniu szkół podstawowych.

Od 1 września 2017 r. dotychczasowe szkoły podstawowe mają się stać 8-letnimi szkołami podstawowymi. Dyrektorzy dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych mają stać się z mocy prawa dyrektorami szkół 8-letnich i  będą oni nadal pełnić swoją funkcję do końca wyznaczonej wcześniej kadencji. Inne reguły będą obowiązywały w przypadku połączenia gimnazjum ze szkołą podstawową, w efekcie którego gimnazjum stanie się oddziałem gimnazjalnym. Dotychczasowy dyrektor gimnazjum obejmie wówczas z mocy prawa stanowisko wicedyrektora szkoły podstawowej. Natomiast jeśli dojdzie do przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, wtedy dotychczasowy dyrektor gimnazjum obejmie funkcję dyrektora tej szkoły podstawowej.

W informacjach o przekształceniach nie ma mowy o sytuacjach panujących w zespołach szkolno-przedszkolnych. Czy w obliczu przekształceń nadal będą mogły istnieć przedszkola wchodzące w skład zespołów?

Projekt nie przewiduje likwidacji zespołów szkolno-przedszkolnych. Przedszkola wchodzące w skład takich zespołów będą nadal funkcjonowały. Likwidacji nie ulegną także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, które od 1 września przekształcą się w 8-letnie.

Przykład:

Przykład

W skład zespołu wchodzi gimnazjum, szkoła podstawowa, oddział przedszkolny w szkole, przedszkole publiczne. Jest dyrektor zespołu szkół i dwóch wicedyrektorów, jeden od spraw przedszkolnych, a drugi od nadzoru w szkole i gimnazjum.

Wariant I – gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej. Pozostaje zespół szkół składający się z przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

Wariant II – gimnazjum zostaje wyłączone z zespołu szkół i wygaszone (likwidacja). Pozostaje zespół szkół składający się z przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Jednak w każdym wariancie przedszkole pozostanie.

W przypadku opisanym w przykładzie na stanowiskach będą mogli zarówno dyrektor zespołu szkół i dwaj wicedyrektorzy. Nie ma przeszkód, aby obecni dyrektorzy pozostali na swoich stanowiskach do końca kadencji.

Projekt zmian w systemie oświaty nie przewiduje konieczności likwidacji zespołów szkolno-przedszkolnych. Zatem nadal będzie mógł istnieć zespół szkolno-przedszkolny, w którego skład wchodzić będzie przedszkole i przekształcona w 8-letnią szkoła podstawowa.

Źródło:

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r., skierowany do konsultacji). 

Projekt ustawy – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r., skierowany do konsultacji). 

Leszek Zaleśny specjalista prawa oświatowego, członek zarządu OSKKO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39639 )
Array ( [docId] => 39639 )

Array ( [docId] => 39639 )