Jak reforma oświaty wpłynie na przedszkola w zespole szkół i zespoły szkolno-przedszkolne?

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 24-10-2016 r.

Jak reforma oświaty wpłynie na losy przedszkola, które włączone jest w zespół szkół? Na ten temat brak jest szczegółowych informacji w komunikatach przekazywanych przez MEN. Z analizy projektowanych przepisów, nie wynika, aby oddziały przedszkolne miały zostać zlikwidowane po przekształceniu szkół podstawowych.

Od 1 września 2017 r. dotychczasowe szkoły podstawowe mają się stać 8-letnimi szkołami podstawowymi. Dyrektorzy dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych mają stać się z mocy prawa dyrektorami szkół 8-letnich i  będą oni nadal pełnić swoją funkcję do końca wyznaczonej wcześniej kadencji. Inne reguły będą obowiązywały w przypadku połączenia gimnazjum ze szkołą podstawową, w efekcie którego gimnazjum stanie się oddziałem gimnazjalnym. Dotychczasowy dyrektor gimnazjum obejmie wówczas z mocy prawa stanowisko wicedyrektora szkoły podstawowej. Natomiast jeśli dojdzie do przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, wtedy dotychczasowy dyrektor gimnazjum obejmie funkcję dyrektora tej szkoły podstawowej.

W informacjach o przekształceniach nie ma mowy o sytuacjach panujących w zespołach szkolno-przedszkolnych. Czy w obliczu przekształceń nadal będą mogły istnieć przedszkola wchodzące w skład zespołów?

Projekt nie przewiduje likwidacji zespołów szkolno-przedszkolnych. Przedszkola wchodzące w skład takich zespołów będą nadal funkcjonowały. Likwidacji nie ulegną także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, które od 1 września przekształcą się w 8-letnie.

Przykład:

Przykład

W skład zespołu wchodzi gimnazjum, szkoła podstawowa, oddział przedszkolny w szkole, przedszkole publiczne. Jest dyrektor zespołu szkół i dwóch wicedyrektorów, jeden od spraw przedszkolnych, a drugi od nadzoru w szkole i gimnazjum.

Wariant I – gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej. Pozostaje zespół szkół składający się z przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

Wariant II – gimnazjum zostaje wyłączone z zespołu szkół i wygaszone (likwidacja). Pozostaje zespół szkół składający się z przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Jednak w każdym wariancie przedszkole pozostanie.

W przypadku opisanym w przykładzie na stanowiskach będą mogli zarówno dyrektor zespołu szkół i dwaj wicedyrektorzy. Nie ma przeszkód, aby obecni dyrektorzy pozostali na swoich stanowiskach do końca kadencji.

Projekt zmian w systemie oświaty nie przewiduje konieczności likwidacji zespołów szkolno-przedszkolnych. Zatem nadal będzie mógł istnieć zespół szkolno-przedszkolny, w którego skład wchodzić będzie przedszkole i przekształcona w 8-letnią szkoła podstawowa.

Źródło:

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r., skierowany do konsultacji). 

Projekt ustawy – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r., skierowany do konsultacji). 

Leszek Zaleśny specjalista prawa oświatowego, członek zarządu OSKKO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39639 )
Array ( [docId] => 39639 )

Array ( [docId] => 39639 )