Kiedy rozpoczyna się rok szkolny 2017/2018 w przedszkolach?

Autor: Marta Wysocka
Data: 01-08-2017 r.

Opublikowanie projektu rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego wywołało wątpliwości wśród dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. Postawiono pytanie – w jakim dniu powinien rozpocząć się rok szkolny 2017/2018 – 1 czy 4 września?

Rok szkolny 2017/2018 w przedszkolach rozpoczyna się 1 września 2017 r.  i tego dnia, mimo że jest to piątek, należy zorganizować jego rozpoczęcie. Wynika to z faktu, że zgodnie z regulacjami ustawy Prawo oświatowe, rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Rozporządzenie o organizacji roku szkolnego nie dotyczy przedszkoli

Przedszkoli nie będą dotyczyły przepisy rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, ponieważ zgodnie z § 1 tego rozporządzenia – dotyczy ono organizacji roku szkolnego w:

  • publicznych szkołach podstawowych,
  • publicznych szkołach ponadpodstawowych, publicznych placówkach, w których funkcjonują szkoły,
  • publicznych placówkach kształcenia praktycznego.

Skoro w przepisach wymieniono typy placówek, wobec których mają one zastosowanie i nie uwzględniono w śród nich ani przedszkoli ani innych form wychowania przedszkolnego, to oznacza to, że wobec ww. należy stosować regulacje ustawy Prawo oświatowe.

Rozpoczęcie roku w poniedziałek można ustalić z organem prowadzonym

Istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć przedszkolnych w pierwszy poniedziałek września, tj. 4 września 2017 r., jednak musi nastąpić to w drodze ustalenia przez organ prowadzący przedszkole przerwy w zajęciach, zgodnie z § 12 ust. 1 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Jeżeli zdaniem dyrektora takie rozwiązanie będzie korzystne z  przyczyn organizacyjnych, powinien – wraz z radą przedszkola lub radą rodziców (w przypadku braku rady przedszkola) złożyć wniosek do organu prowadzącego.

Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40573 )
Array ( [docId] => 40573 )

Array ( [docId] => 40573 )