Kto może uczestniczyć w przeprowadzaniu inwentaryzacji w przedszkolu

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 13-12-2016 r.

Dyrektor przedszkola powołuje przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i jej członków spośród tych pracowników, którzy znają przepisy dotyczące inwentaryzacji, zasady przeprowadzania spisu z natury oraz są dobrze obeznani z gospodarką magazynową. Czy członkiem komisji może być nauczyciel?

Ustalenie stanu majątku przedszkola pozwala uniknąć skutków prawnych z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz ujawnić przypadki i ustalić przyczyny niegospodarnego zarządzania mieniem. Inwentaryzacja jest częścią kontroli zarządczej i stanowi jedno z najbardziej skutecznych narzędzi kontroli.

Dyrektor ustala skład komisji…

 

Brak jest przepisów regulujących, kto może, a kto nie może być członkiem komisji inwentaryzacyjnej. To dyrektor przedszkola decyduje o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych, w których skład wchodzą pracownicy przedszkola, oraz o sposobie wyznaczenia zespołu spisowego. Powinien to uczynić pisemnie.

Wydanie przez dyrektora zarządzenia przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o rachunkowości, za którego niedopełnienie grożą przewidziane prawem sankcje.

…ale może potrzebować zgody pracownika

Chcąc włączyć do składu komisji inwentaryzacyjnej nauczyciela, dyrektor przedszkola musi uzyskać jego zgodę. Wynika to z faktu, że zakres zadań i obowiązków nauczycieli określa Karta Nauczyciela. Do obowiązkowych zadań nauczycieli nie należą kwestie związane z rachunkowością w przedszkolu.

Pracownik niepedagogiczny jest natomiast zobowiązany do udziału w pracach komisji inwentaryzacyjnej w sytuacji, gdy w jego zakresie czynności przyjętych w ramach stosunku pracy znajdują się postanowienia zobowiązujące go do wykonywania takich zadań. W praktyce często znajdują się tam postanowienia zobowiązujące pracownika do wykonywania zleconych przez przełożonych poleceń lub zadań służbowych innych niż czynności wymienione w szczegółowym wykazie. Ponadto każde powierzenie pracownikom zadań związanych z inwentaryzacją powinno być w formie pisemnej. Pozwoli to ustalić, na kim spoczywają obowiązki w danym zakresie i od kogo należy egzekwować ich wykonanie.

Nie każdy pracownik może wejść w skład komisji

W skład komisji inwentaryzacyjnej nie powinni wchodzić:

  • główny księgowy,
  • pracownicy księgowości i innych komórek, którzy prowadzą ewidencję składników majątkowych objętych spisem z natury, mają dokonywać wyceny i rozliczenia spisu z natury, są odpowiedzialni materialnie za inwentaryzowany majątek.

Warto zdecydować się na przeszkolenie pracowników i utworzenie stałej komisji inwentaryzacyjnej, która będzie zobowiązana do przeprowadzenia wszystkich inwentaryzacji zarządzanych w przedszkolu. Pozwoli to uniknąć błędów popełnianych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji.

Agnieszka Kosiarz specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39823 )
Array ( [docId] => 39823 )