Nauczyciel poniesie karę za fikcyjną dokumentację godzin karcianych

Data: 01-05-2013 r.

W przypadku gdy nauczyciel dyplomowany sporządzi fikcyjną dokumentację wypracowanych godzin karcianych i pod każdym z dokumentów złoży swój podpis (wpis w dzienniku, odnotowana frekwencja i temat zajęć, krótkie sprawozdanie), dyrektor szkoły skieruje sprawę do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

Realizacja godzin karcianych to obowiązek

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:

 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
 • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
 • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W ramach tych zajęć:

 • nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych − w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
 • nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych − w wymiarze godziny w tygodniu,

Oprócz realizacji zajęć w ramach tzw. pensum nauczyciele zobowiązani są realizować zajęcia w ramach tzw. godzin karcianych. Prowadzenie tych zajęć mieści się w określonym w art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela obowiązku rzetelnej realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Za naruszenie tego obowiązku nauczyciel ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

Kara dyscyplinarna za nierzetelną dokumentację zajęć

Stworzenie fikcyjnej dokumentacji dotyczącej zajęć w ramach godzin karcianych jest karygodne, ponieważ stanowi rażące uchybienie wobec podstawowych obowiązków nauczyciela. Zachowania nauczyciela, który przedstawił sfałszowaną dokumentację zajęć, dyrektor szkoły nie powinien bagatelizować. O całej sprawie powinien zawiadomić właściwą miejscowo komisję dyscyplinarną. Zachowanie nauczyciela stanowi delikt dyscyplinarny.

Zatem Za niezrealizowanie zajęć w ramach godzin karcianych oraz prowadzenie w sposób nierzetelny dokumentacji tych zajęć nauczyciel ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

Podstawa prawna: art. 75 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).

Patryk Kuzior, ekspert prawa oświatowego

Zobacz również: Regulamin dyżurów – dyrektor szkoły powinien prosić nauczycieli o podpis

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30241 )
Array ( [docId] => 30241 )

Array ( [docId] => 30241 )