O pracy w ferie dyrektor szkoły musi powiadomić nauczycieli wcześniej

Data: 22-01-2015 r.

Dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli obowiązek pracy w czasie ferii zimowych, ale spełnić określone warunki. Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje do wykonywania jakich prac dyrektor może zobowiązać nauczyciela – tego katalogu nie wolno poszerzać.

Karta Nauczyciela daje dyrektorowi szkoły możliwość zaplanowania pracy dla nauczycieli w okresie ferii. Dyrektor musi jednak dostosować się do przewidzianych przepisami prawa warunków – zakres obowiązków oraz liczba dni pracy dla nauczycieli został ściśle określony w przepisach prawa oświatowego.

Dyrektor szkoły powinien wcześniej zaplanować pracę w ferie

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli pracę w okresie ferii zimowych (art. 64 ust. 2 Karta Nauczyciela).

O tym, że nauczyciele będą pracować w ferie dyrektor szkoły powinien poinformować już na początku roku szkolnego, nie później jednak niż w dniu ostatniej w semestrze rady pedagogicznej. Dyrektor szkoły powinien przekazać nauczycielowi pisemne zobowiązanie do pracy w ferii. W zawiadomieniu należy wskazać zadania do wykonania raz liczbę dni, w których dla nauczycieli zaplanowano pracę. Podkreślenia wymaga, że Karta Nauczyciela wskazuje, iż czynności zaplanowane przez dyrektora szkoły nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni  (art. 64 ust. 2 Karta Nauczyciela). Jeżeli dyrektor szkoły zobliguje nauczycieli do siedmiodniowej pracy w czasie ferii zimowych, to nie będzie mógł zaplanować dla nich zadań na okres wakacji.

Zakres obowiązków dla nauczycieli jest ograniczony

Ustawa Karta Nauczyciela wskazuje, że w okresie ferii nauczyciele mogą wykonywać czynności związane z przeprowadzaniem egzaminów, pracami dotyczącymi zakończenia i rozpoczęcia nowego roku szkolnego, opracowywania szkolnego programu nauczania oraz uczestniczeniem w doskonaleniu zawodowym dla nauczycieli (art. 64 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36430 )
Array ( [docId] => 36430 )