Obowiązki dyrektora dotyczące podsumowania półrocza

Autor: Barbara Milecka
Data: 04-01-2016 r.

Czynności podsumowujące półrocze powinny być dokonane na dwóch kolejnych zebraniach rady pedagogicznej, tzw.: klasyfikacyjnym przed upływem terminu klasyfikacji śródrocznej i podsumowującym – po terminie tej klasyfikacji. Dyrektor szkoły musi pamiętać o 5 obowiązkach, z których przed zakończeniem półrocza musi się wywiązać.

Przed zakończeniem półrocza w każdej szkole elementami obowiązkowymi pracy dyrektora szkoły jest:

1) przeprowadzenie klasyfikacji śródrocznej – dyrektor nadzoruje prawidłowość wystawiania ocen przez nauczycieli (art. 44f ustawy o systemie oświaty),

2) przekazanie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym uogólnionych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły (art. 40 ust. 7 ustawy o systemie oświaty),

3) właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją (§ 27 rozporządzenia ministra edukacji narodowej  z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji),

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, w tym sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy z respektowaniem przepisów kodeksu pracy, a w przypadku szkół publicznych również Karty Nauczyciela,

5) dostosowanie organizacji pracy szkoły do zmian prawnych wynikających z wejścia w życie nowych lub znowelizowanych aktów prawnych – tu trzeba wziąć pod uwagę zmiany, które w dużej części weszły w życie 1 września 2015 r.

Realizując najważniejsze dla swojej szkoły zadania, dyrektor nie powinien zapominać o działaniach wpisujących się w priorytety polityki oświatowej na dany rok szkolny. Są one znane przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale jeśli nie zostały zaplanowane odpowiednie działania, to półrocze stanowi ostatnią okazję, żeby to zrobić.

Barbara Milecka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38286 )
Array ( [docId] => 38286 )

Array ( [docId] => 38286 )