Obowiązki dyrektora szkoły, gdy atakuje mróz

Data: 10-12-2012 r.

Właściwie każdego roku zima i niskie temperatury sprawiają, że w szkołach odwołuje się zajęcia. Dyrektor szkoły ma prawo podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć lekcyjnych, jeżeli w placówce jest zbyt zimno. Przepisy określają jednak obowiązki dyrektora szkoły, których odpowiednie wypełnienie pozwoli uniknąć podobnych sytuacji.

Jeżeli temperatura w pomieszczeniach szkolnych spada poniżej 18 stopni Celsjusza, dyrektor szkoły może odwołać zajęcia dydaktyczne i zamknąć placówkę do czasu przywrócenia ciepła. Musi poinformować o tym organ prowadzący oraz wyznaczyć termin, w którym odbędą się odwołane zajęcia. To konieczne ze względu na obowiązek zrealizowania podstawy programowej. Odrabianie zajęć jest kłopotliwe, szczególnie ze względu w przypadku uczniów ostatnich klas, którzy przygotowują się do egzaminów. W związku z tym należy podkreślać, że obowiązki dyrektora szkoły obligują do przeciwdziałania awariom systemu ogrzewania i zapewniania młodzieży i nauczycielom odpowiednich warunków pracy.

Obowiązki dyrektora szkoły – kontrola i konserwacja

Wielu sytuacji wynikających z ataku zimy można uniknąć, jeżeli odpowiednio wcześniej przystąpi się do kontroli i konserwacji systemu ogrzewania w placówce. Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nakłada na dyrektora szkoły obowiązek przeprowadzenia kontroli BHP raz w roku. Najczęściej jest ona zarządzana po wakacjach lub tuż przed ich zakończeniem. Nie zawsze udaje się wówczas przewidzieć ewentualne awarie, które mogą pojawić się po rozpoczęciu sezonu grzewczego.

 

Dyrektor szkoły powinien natomiast zadbać o dokładne sprawdzenie urządzeń zanim temperatura na zewnątrz spadnie poniżej zera. Art. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach stanowi, że obowiązki dyrektora szkoły obejmują zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w czasie pobytu w szkole/placówce oraz uczestnictwa z zajęciach przez nią organizowanych. Zaniedbania związane z kontrolą i konserwacją systemu ogrzewania można zatem uznać za niedopełnienie tego obowiązku.

Nagła awaria – dyrektor szkoły zwalnia uczniów i nauczycieli

Zdarza się, że awaria systemu ogrzewania w szkole pojawia się niezależnie od prac konserwacyjnych i troski osób zarządzających placówką. Dyrektor szkoły musi pamiętać, że jeżeli nie jest w stanie zagwarantować uczniom i nauczycielom warunków umożliwiających efektywną pracę, powinien odwołać zajęcia. Wyznaczając termin ich odrabiania, musi kierować się dobrem uczniów – tak aby nie zakłócić planu realizacji podstawy programowej.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), art. 17.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30188 )
Array ( [docId] => 30188 )