Pisma rodziców nie są informacją publiczną – dyrektor nie ma prawa ich udostępniać

Autor: Wysocka Marta
Data: 30-09-2016 r.

Jakiekolwiek pisma rodziców adresowane do dyrektora przedszkola lub szkoły nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jest to prywatna korespondencja służąca załatwieniu indywidualnej sprawy – jako dokumenty prywatne nie podlegają udostępnieniu.

Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.

Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych z nim bądź w jakikolwiek sposób dotyczących go. Są nią zarówno treści dokumentów wytworzonych przez organ, jak i te, których używa przy realizacji przewidzianych prawem zadań, nawet gdy nie pochodzą wprost od niego. Do informacji publicznej w przedszkolu lub szkole nie zalicza się natomiast korespondencji rodziców kierowanej do dyrektora przedszkola lub szkoły.

Pisma rodziców, to informacje prywatne…

Pisma osób fizycznych – rodziców wychowanków lub uczniów są dokumentami prywatnymi, które nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Są one bowiem prywatną korespondencją, służącą załatwianiu sprawy indywidualnej, dotyczącej wychowanka przedszkola czy ucznia danej szkoły.

W przypadku zwrócenia się do dyrektora o udostępnienie pism kierowanych do niego przez rodziców z powołaniem się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, należy poinformować, że nie jest to informacja publiczna i nie podlega udostępnieniu.

… których nie można udostępnić

Jeśli żądana informacja nie jest informacją publiczną, to wnioskodawcę należy poinformować pismem, że sprawa nie dotyczy informacji publicznej. Pismo takie nie jest tożsame z wydaniem decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej precyzyjnie określa obowiązki dyrektora jako podmiotu zobowiązanego, do którego został złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w tym formy załatwienia sprawy. Podmiot ten powinien alternatywnie:

 • udostępnić tę informację w formie czynności materialno-technicznej,
 • odmówić jej udostępnienia,
 • umorzyć postępowanie.

Skoro korespondencja rodziców kierowana do przedszkola, szkoły czy organu prowadzącego nie ma charakteru informacji publicznej, do dyrektor przedszkola lub szkoły nie ma podstaw do wydania decyzji - odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga wydania decyzji administracyjnej tylko wtedy, gdy chodzi o informację publiczną w rozumieniu  ustawy.

 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 11 sierpnia 2016 r.  (sygn. II SA/Kr 638/16).
Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39570 )
Array ( [docId] => 39570 )

Array ( [docId] => 39570 )