Planowane zmiany w systemie edukacji – co czeka dyrektorów szkół

Data: 05-10-2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe przewidują przejściowe regulacje nie tylko dla nauczycieli, lecz także dla dyrektorów szkół. Co czeka m.in. dyrektorów gimnazjów w związku z planowaną ich likwidacją – podpowiadamy w artykule.

Przekształcanie szkół

Od 1 września 2017 r. dyrektorzy dotychczasowych szkół podstawowych mają stać się z mocy prawa dyrektorami szkół 8-letnich. Ustawodawca zakłada, że będą oni nadal pełnić swoją funkcję do końca wyznaczonej kadencji. Taka sama reguła dotyczy dyrektorów szkół podstawowych obejmujących swoją strukturą organizacyjną tylko niektóre klasy spośród klas 6-letniej szkoły podstawowej (w tym szkół filialnych). Przepisy te będą dotyczyć także dyrektorów niebędących nauczycielami. Swoją kadencję będą również kontynuować wicedyrektorzy oraz nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej.

Kadencja dyrektora gimnazjum może być przedłużona

Odmienne regulacje przejściowe zostały przewidziane dla dyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w gimnazjach. W przypadku zakończenia działalności gimnazjum poprzez wygaszenie poszczególnych klas, dyrektorzy ci będą zajmować swoje stanowisko do końca kadencji, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2019 r.

Jeżeli zaś kadencja dyrektora upłynie przed tą datą, wówczas organ prowadzący z uwagi na względy organizacyjne będzie mógł przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum maksymalnie do 31 sierpnia 2019 r. Te same względy mogą uzasadnić powierzenie obowiązków dyrektora dotychczasowemu wicedyrektorowi, a gimnazjum, w którym nie ma wicedyrektora – innemu nauczycielowi tej szkoły.

Inna funkcja dyrektora gimnazjum

Nieco inne reguły będą obowiązywały w przypadku połączenia gimnazjum ze szkołą podstawową, w efekcie którego gimnazjum stanie się oddziałem gimnazjalnym. Dotychczasowy dyrektor gimnazjum obejmie wówczas z mocy prawa stanowisko wicedyrektora szkoły podstawowej. Natomiast jeśli dojdzie do przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, wtedy dotychczasowy dyrektor gimnazjum obejmie funkcję dyrektora tej szkoły podstawowej. Stanowiska te będą zajmować do końca kadencji, przy czym dopuszczalne będzie jej przedłużenie do 31 sierpnia 2019 r.

Źródło:
  • Projekt ustawy – Przepisy prowadzające ustawę – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r., skierowany do konsultacji).

Opracowanie: Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39573 )
Array ( [docId] => 39573 )

Array ( [docId] => 39573 )