Regulamin dyżurów – dyrektor szkoły powinien prosić nauczycieli o podpis

Autor: Wysocka Marta
Data: 23-04-2013 r.

Decyzję o tym, w jaki sposób nauczyciele zostaną zapoznani z regulaminem dyżurów podejmuje dyrektor szkoły. Dobrym rozwiązaniem jest zadbanie, by został podpisany i przechowywany tak, jak inne dokumenty w szkole.

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku przechowywać regulaminu dyżurów nauczycielskich podpisanego przez nauczycieli. Ustawa o systemie oświaty nie wskazuje na taką konieczność. Istnieje jednak obowiązek zapoznania grona pedagogicznego z przyjętym regulaminem. Zarówno dla dyrektora szkoły, jak i dla nauczycieli bezpieczniej będzie, jeżeli tego rodzaju dokumenty w szkole będą podpisane, co stanowi potwierdzenie, że wszyscy zapoznali się z regulaminem.

Regulamin dyżurów nauczycielskich i inne dokumenty w szkole

Dyrektor szkoły prosząc nauczycieli o potwierdzenie podpisem zapoznania się z regulaminem dyżurów nauczycielskich uzyska pewność, że wszystkie zapisy są dla nauczycieli zrozumiałe i zostały zaakceptowane.

Dyrektor szkoły może zamieścić zapis o zapoznaniu nauczycieli z regulaminem w protokole z zebrania rady pedagogicznej, do sporządzenia którego obliguje Ustawa o systemie oświaty (art. 43 ust. 2 Ustawa o systemie oświaty). Istnieje jednak problem polegający na tym, że regulamin pozostanie nieznany dla nauczycieli, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu rady pedagogicznej.

W związku z tym, jeżeli w zebraniu rady nie uczestniczą wszyscy nauczyciele, którzy są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania regulaminu dyżurów nauczycielskich, dyrektor szkoły powinien zarządzić sporządzenie listy obecnych. Nie zostanie jednak rozwiązany problem wynikający z faktu, że nie wszyscy nauczyciele w szkole będą zapoznani z regulaminem dyżurów.

Dokumenty w szkole zapewniają lepszą kontrolę

Przechowując podpisane przez nauczycieli dokumenty w szkole dyrektor ma pewność, że rzetelnie wywiązał się ze wszystkich obowiązków. Niezależnie od tego czy nauczyciele byli obecni na zebraniu rady pedagogicznej czy nie – dyrektor szkoły powinien przygotować kilka egzemplarzy regulaminu dla nauczycieli, którzy zapoznają się z nim w innym terminie, a następnie poprosić o podpis.

Marta Wysocka

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30234 )
Array ( [docId] => 30234 )

Array ( [docId] => 30234 )