Rekrutacja do szkół i przedszkoli – znamy projekt nowych regulacji

Autor: Wysocka Marta
Data: 20-09-2016 r.

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła projekty zmian w systemie oświaty. Projekt ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe opisują zmiany w organizacji oświaty w Polsce, które rozpoczną się już w roku szkolnym 2017/2018. Zmiany dotyczą również rekrutacji do przedszkoli i szkół.

Nowe założenia dotyczące rekrutacji do placówek oświatowych określają m.in.:

  • kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół i placówek, w tym wskazania grup kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania, ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną albo szczególne zdolności czy osiągnięcia,
  • zasad przeprowadzania rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół i placówek, w szczególności wskazania hierarchii poszczególnych kryteriów,
  • procedury przeprowadzania rekrutacji, w tym procedury odwoławczej w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły czy placówki oraz zasad ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.

W zakresie rekrutacji do publicznych przeszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego nie przewiduje się żadnych zmian. Dodano jednak, że postępowanie rekrutacyjne odbywa się również do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Dotychczas nie było takiej regulacji.

Opracowanie: Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39507 )
Array ( [docId] => 39507 )

Array ( [docId] => 39507 )