Resort edukacji udostępnił bazę pomocy dydaktycznych dla nauczycieli

Data: 18-01-2014 r.

Dyrektor szkoły i nauczyciele, a także rodzice i uczniowie mogą korzystać z Bazy Narzędzi Dydaktycznych przygotowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych działający przy MEN. Baza może stać się dla nauczycielem źródłem inspiracji i pomysłów na przeprowadzenie ciekawych zajęć w ramach realizowanej podstawy programowej.

Pomoce proponowane przez IBE mają być wsparciem dla nauczycieli, którzy realizując nową podstawę programową powinni zwracać uwagę na rozwijanie u uczniów krytycznego myślenia i rozumowania przyczynowo-skutkowego. Każdy dyrektor szkoły, którego ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela zobowiązują do wspierania rozwoju grona pedagogicznego powinien zachęcać nauczycieli do zapoznania się z Bazą Narzędzi Dydaktycznych.

Baza Narzędzi Dydaktycznych – wsparcie dla nauczycieli i uczniów

Obecnie zasoby Bazy Narzędzi Dydaktycznych zawierają materiały pomocne dla nauczycieli gimnazjów. Ważne jest jednak to, że udostępnione przez IBE treści mogą stanowić wsparcie również dla uczniów i rodziców wspierających dzieci w zdobywanie wiedzy. Dyrektor szkoły, nauczyciele i uczniowie uzyskali bezpłatny dostęp do zestawów zadań z:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • historii,
  • biologii,
  • chemii,
  • fizyki,
  • wiedzy o społeczeństwie,
  • geografii.

Dla nauczycieli IBE przygotował propozycje prowadzenia zajęć, które pozwolą wyposażyć młodzież w wiedzę z wykorzystaniem inspirujących metod aktywizujących.

W przyszłości pomoce dla nauczycieli pozostałych typów szkół

IBE deklaruje, że choć obecnie pomoce dydaktyczne są przeznaczone głównie dla nauczycieli gimnazjów, ale w przyszłości z podobnych skorzystają również nauczyciele pozostałych typów szkół. Już dzisiaj mogą oni angażować się w tworzenie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, które zostaną udostępnione przez IBE. Warto, aby dyrektor szkoły zachęcał nauczycieli do dzielenia się nowatorskimi pomysłami.

Źródło:
komunikat MEN

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33435 )
Array ( [docId] => 33435 )

Array ( [docId] => 33435 )