Sześciolatek po przygotowaniu przedszkolnym może zostać w przedszkolu

Data: 01-05-2013 r.

Dziecko pięcioletnie, które uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013 do oddziału przygotowania przedszkolnego, nie musi pójść od września do szkoły. Jeśli rodzice nie zdecydują się na posłanie go do pierwszej klasy, będzie musiało kontynuować przygotowanie przedszkolne. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy uczęszczało już do niego.

Przygotowanie przedszkolne po raz drugi

W okresie przejściowym dziecko 6-letnie, które nie rozpocznie nauki w szkole, będzie musiało kontynuować przygotowanie przedszkolne, pomimo że jako pięciolatek już uczęszczało do oddziału przedszkolnego przygotowującego do szkoły.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla pięciolatków

Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (powszechnie nazywane „zerówką”).

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat, a w przypadku dziecka, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i odroczony obowiązek szkolny - w roku poprzedzającym pójście do szkoły.

Sześciolatek- nauka w szkole lub kontynuacja przygotowania przedszkolnego

Za rok to samo dziecko, już jako sześciolatek, będzie mogło rozpocząć naukę w szkole. Jeśli rodzice nie podejmą decyzji o posłaniu go do szkoły, to w okresie przejściowym ma zastosowanie ustawa z 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym obejmuje się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dziecko w wieku 6 lat, które w latach 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Podstawa prawna:

  • art. 14 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie (tekst jedn. Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).
  • Ustawa z 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012, poz.176).
Wanda Pakulniewicz

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30242 )
Array ( [docId] => 30242 )

Array ( [docId] => 30242 )