Termin rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Autor: Wysocka Marta
Data: 09-01-2017 r.

W dniu 9 stycznia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o reformie edukacji: prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe. W jaki sposób reforma wpływa na rekrutację do przedszkoli w nadchodzącym roku szkolnym? W jakim terminie organ prowadzący powinien ustalić harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2017/2018?

Rekrutacja do tych placówek nie przewiduje żadnych zmian. Zmieniają się jednak terminy jej przeprowadzania.

Harmonogram rekrutacji – do połowy kwietnia

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów (czyli harmonogram), na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego – określa do 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole do 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria (art. 206 ust. 2 projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się przede wszystkim kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy według zasad określonych w rozdziale 6 ustawy Prawo oświatowe.

Podpisane przez Prezydenta akty prawne oczekują na publikację w Dzienniku Ustaw.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39890 )
Array ( [docId] => 39890 )

Array ( [docId] => 39890 )