Tworzenie i rozwiązywanie klas sportowych w nowym roku szkolnym

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 21-03-2017 r.

W szkole są klasy sportowe. Organ prowadzący już nie wyraża zgody na tworzenie klas sportowych od nowego roku szkolnego. Czy powinnam uchylić uchwały podjęte w związku z tworzeniem klas sportowych? Czy klasy sportowe już istniejące powinny być do końca etapu nauczania czy można je rozwiązać w każdej chwili? Czy należy uwzględnić decyzje organu w arkuszu organizacji na rok szkolny 2017/2018?

Warunki tworzenia i funkcjonowania oddziałów sportowych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Wkrótce będzie wydane nowe rozporządzenie, które zasadniczo przejmuje treści dotychczasowego rozporządzenia. Przepis  § 1 ust. 1 rozporządzenia wymaga, aby w oddziale sportowym było prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale. Z tego zapisu można wnioskować, że oddziały utworzone w poprzednich latach powinny być nadal prowadzone, aby spełnić warunek szkolenia sportowego  w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu.

Zadania organu prowadzącego szkołę

 

Zakładanie i prowadzenie klas, szkół sportowych oraz mistrzostwa sportowego należy do zadań organu prowadzącego szkołę. Jeżeli organ prowadzący wycofał zgodę na tworzenie kolejnych oddziałów sportowych w szkole, to podjęcie uchwały w tej sprawie leży w kompetencjach rady gminy (rady miasta). Dyrektor będzie musiał dokonać stosownych zmian w statucie szkoły oraz uwzględnić zmianę w arkuszu organizacyjnym (w tym w polityce kadrowej szkoły), a także udostępnić informację o zamiarze likwidacji oddziałów sportowych.

Wanda Pakulniewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40138 )
Array ( [docId] => 40138 )