Ustal harmonogram wdrażania nowej podstawy programowej

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 27-03-2017 r.

Aby móc dokonać analizy zgodności programu z podstawą programową, określ z wyprzedzeniem termin przedstawienia programów przez nauczycieli, z uwzględnieniem wyrażenia opinii przez radę pedagogiczną oraz zatwierdzenia przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego.

Przepisy nie określają szczegółowych terminów podjęcia określonych działań. Terminem ostatecznym jest wejście w życie przepisów rozporządzenia w sprawie podstawy programowej, tj. 1 września 2017 r. Z tą datą przedszkole powinno być w pełni przygotowanie do realizacji nowych zadań, zatem zapoznanie z podstawą, wybór i dopuszczenie do użytku programu lub programów wychowania przedszkolnego obowiązujących od nowego roku szkolnego powinien być dokonany przed jego rozpoczęciem.

Przykładowy harmonogram działań związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej

Działanie

Termin

Uwagi

analiza podstawy programowej

do 30 kwietnia

pozwoli określić potrzeby przedszkola, nauczycieli w zakresie realizacji nowych zadań i ewentualnie zweryfikować terminy

analiza oferty wydawniczej przez nauczycieli

do 31 maja

Ustalenie tego terminu ułatwi wspólną analizę i wymianę opinii lub podjęcie decyzji o opracowaniu programu własnego przez nauczyciela czy zespół

wybór programu nauczania i przedstawienie dyrektorowi

do 15 czerwca

W zależności od przyjętych rozwiązań, np. przygotowania uzasadnienia wyboru określonego programu

analiza przedstawionych programów przez dyrektora

do 30 czerwca

Dyrektor ocenia, czy przedstawiony program/programy obejmują całość podstawy programowej i są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, może też zasięgnąć opinii doradcy metodycznego (choć nie ma takiego wymogu)

opinia rady pedagogicznej

do 30 czerwca

w przypadku wątpliwości dotyczących przedstawionych programów lub możliwości ich realizacji ten termin pozostawia czas na modyfikację lub wybór innego programu przed nowym rokiem szkolnym, ułatwi też zespołową analizę i podjęcie decyzji przed okresem urlopów

dopuszczenie programów przez dyrektora

do 30 czerwca

ułatwi przygotowanie przedszkola do realizacji zadań i z odpowiednim wyprzedzeniem na zaplanowanie działań nauczycieli w nowym roku szkolnym

Przedszkola niepubliczne, w związku z uzyskiwaniem dotacji na każdego wychowanka, są zobligowane do zapewnienia analogicznych warunków wychowania przedszkolnego dzieciom uczęszczającym do placówki, tj. muszą realizować programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Marzenna Czarnocka dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40158 )
Array ( [docId] => 40158 )

Array ( [docId] => 40158 )